Platforma Delegowania Pracowników

Ważne pojęcia związane z delegowaniem i transgranicznym wynajmowaniem siły roboczej

Delegowanie pracowników

Kiedy ma miejsce delegowanie pracowników?

Wynajmowanie siły roboczej

Co to jest transgraniczny wynajem siły roboczej (praca tymczasowa)?

Roboty budowlane

Co obejmuje pojęcie „robót budowlanych” i co z tego wynika?

Zatrudniający

Kim jest zatrudniający i jakie ma obowiązki?

Podróż służbowa

Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową?

Przywilej montażowy

Co to jest przywilej montażowy i jakie są warunki ustawowe?

Szkolenie

Kiedy udział w szkoleniu należy uznać za świadczenie pracy w rozumieniu oddelegowania albo wynajęcia?

Pojęcia – j. niemiecki i j. polski

Tutaj znajdziecie Państwo tabelę z najważniejszymi pojęciami w języku niemieckim i polskim.