Platforma Delegowania Pracowników

Jak znaleźć płacę minimalną określoną w układzie zbiorowym?

Przy poszukiwaniu płacy minimalnej określonej w układzie zbiorowym należy przede wszystkim pamiętać o następującej rzeczy: Układy zbiorowe nie są zawierane osobno dla poszczególnych czynności czy zawodów, tylko dla poszczególnych branż gospodarki.
Branże gospodarcze odpowiadają w zasadzie „gałęziom” austriackich izb gospodarczych.

Żeby dojść do informacji o płacy minimalnej określonej w układzie zbiorowym należy więc

  • przyporządkować konkretną czynność, którą będzie wykonywał w Austrii pracownik oddelegowany lub wynajęty, do takiej branży („gałęzi”) gospodarki, pod którą podlega dana czynność.
    Przy przyporządkowywaniu czynności do branży gospodarki pomocny może być regulamin „Fachorganisationsordnung” [branżowy regulamin organizacyjny] izby gospodarczej.
  • wpisać nazwę sektora gospodarki w formularzu wyszukiwania w punkcie „Wyszukiwanie” w języku wybranej strony internetowej – uwzględnić przy tym informacje na stronie „Wyszukiwanie”;
  • otworzyć taki układ zbiorowy, który zgodnie z przewidywaniami będzie najbardziej odpowiadał wykonywanej czynności;
  • zapoznać się z zawartym w tym układzie zbiorowym regulaminem płac lub pensji (tabelą płac lub pensji).

Dodatkowe wskazówki

UWAGA: W „Krótkich zestawieniach” w odniesieniu do płac i pensji minimalnych podane są tylko wstępne informacje o ramach, w obrębie których należy ustalić konkretną płacę minimalną.

Konkretne ustalenie płacy lub pensji minimalnej wynika wyłącznie z samego układu zbiorowego.

Do pobrania

Przyporządkowanie czynności w budownictwie do odpowiednich układów zbiorowych (pdf, 148 KB)