Platforma Delegowania Pracowników

O czym należy szczególnie pamiętać przy delegowaniu i wynajmowaniu do robót budowlanych?

W przypadku tymczasowego wykorzystania pracowników budowlanych w ramach oddelegowania lub wynajęcia do Austrii należy pamiętać o kilku przepisach specjalnych związanych z Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) [austr. Kasa Urlopowa Pracowników Budowlanych], które obowiązują również w austriackiej gospodarce budowlanej.

Ponadto do transgranicznego świadczenia pracy w branży budowlanej mają częściowo zastosowanie specjalne uregulowania, takie jak np. w związku z tzw. przywilejem montażowym i z odpowiedzialnością zleceniodawcy robót budowlanych.

Blok tematyczny „Roboty budowlane” w niniejszym punkcie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie prawa i obowiązki powstają w związku z austriacką BUAK [austr. Kasa Urlopowa Pracowników Budowlanych]?
  • Jakie należy wypełnić obowiązki zgłoszeniowe?
  • W jaki sposób uregulowany jest urlop i procedura kas urlopowych dla pracowników?
  • W jaki sposób pracownicy oddelegowani lub wynajęci otrzymają wypłatę nabytych w Austrii roszczeń urlopowych?