Platforma Delegowania Pracowników

Jakich obowiązków zgłoszeniowych i formalnych muszą dopełnić przedsiębiorstwa?

Przed i w trakcie delegowania lub wynajmowania pracowników do Austrii należy załatwić szereg formalności.
Formalności te mają przede wszystkim na celu stworzenie jednolitych i sprawiedliwych warunków pracy.

Blok tematyczny „Formalności” udziela odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakich zgłoszeń należy dokonać przed przystąpieniem do pracy?
  • Czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na pracę lub podobnego dokumentu?
  • W jaki sposób pracownicy muszą wykazać zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego?
  • Czy można lub czy konieczne jest ustanowienie pełnomocnika pracodawcy?
  • Jakie dokumenty muszą być przechowywane w miejscu wykonywania pracy?