Platforma Delegowania Pracowników

Jakie przepisy prawa pracy obowiązują w Austrii w odniesieniu do delegowania pracowników i wynajmowania siły roboczej?

Warunki i skutki prawne delegowania i wynajmowania siły roboczej nie są uregulowane w Austrii w jednej ustawie, lecz w kilku ustawach.

W tym miejscu zestawiliśmy skrótowe nazwy ustaw z linkami do tekstów ustaw w aktualnym brzmieniu. Przegląd pozwala zorientować się w austriackim systemie prawa pracy oraz w pojęciach powszechnie używanych w Austrii.

Informacje o konkretnych przypadkach i problemach dostępne są w pozostałych grupach tematycznych i rozdziałach niniejszego portalu internetowego. Pod hasłem Informacje i linki zamieszczone są ponadto wskazówki o osobach do kontaktu, do których można się zwrócić.