Platforma Delegowania Pracowników

Platforma Delegowania Pracowników informuje przedsiębiorstwa i ich pracowników o warunkach delegowania i wynajmowania siły roboczej do pracy tymczasowej w Austrii.

Stale rosnący międzynarodowy rynek pracy oraz powiązania w ramach działalności gospodarczej coraz częściej prowadzą do tego, że przedsiębiorstwa wykorzystują siłę roboczą poza granicami państw.
Przedsiębiorstwa delegują swoich pracowników lub wynajmują ich w charakterze pracowników tymczasowych do pracy w innych krajach, ażeby pracowali tam tymczasowo, wypracowując w ten sposób zysk.

Unia Europejska oraz Austria – jako państwo członkowskie UE – zobowiązane są do przestrzegania zasady, żeby pracownicy oddelegowani do innego państwa mieli takie same warunki pracy, jak wszyscy inni pracownicy w tym państwie.

Przedsiębiorstwa spoza Austrii, które wynajmują pracowników do pracy tymczasowej lub delegują ich do Austrii, muszą w związku z powyższym przestrzegać miejscowych przepisów o płacy minimalnej oraz kilku innych przepisów prawa pracy obowiązujących w Austrii.

W niniejszej witrynie internetowej zamieszczone są informacje o płacy minimalnej oraz przepisy z zakresu prawa pracy obowiązujące w Austrii, a także informacje o tym, co należy zrobić, żeby ich przestrzegać.

Poszczególne bloki tematyczne oraz punkty menu zawierają odpowiedzi na takie pytania, jak na przykład:

  • Jakich przepisów należy przestrzegać przy delegowaniu i wynajmowaniu pracowników do pracy tymczasowej w Austrii oraz jakie prawa przysługują z tego tytułu?
  • Jakie są obowiązujące procedury?
  • Jakie instytucje się tym zajmują i mogą udzielić pomocy?

Bloki tematyczne „Płaca minimalna” i „Układy zbiorowe” pomagają odszukać obowiązującą w danym przypadku płacę minimalną.

Ważne pojęcia i wymagania mające związek z delegowaniem pracowników lub wynajmowaniem siły roboczej do pracy tymczasowej za granicą objaśniane są w grupie tematów „Definicje”.

Przy delegowaniu lub wynajmowaniu do robót budowlanych należy częściowo przestrzegać przepisów specjalnych, o których informuje punkt menu „Roboty budowlane”.

Wgląd w pełne brzmienie austriackich przepisów o delegowaniu pracowników oraz ponadnarodowym wynajmowaniu siły roboczej do pracy tymczasowej możliwy jest w punkcie „Podstawy prawne”.

Zestawienie linków do instytucji udzielających ustnych lub pisemnych informacji oraz pomocnych w wypadku specjalnych potrzeb znajduje się w punkcie „Informacje & linki”.