Platforma Delegowania Pracowników

Jaki układ zbiorowy mnie obowiązuje?

W tym miejscu znajdziesz informację,

 • jak odszukać mający zastosowanie układ zbiorowy
 • jak skonstruowany jest ten układ zbiorowy oraz
 • jakie jego części mają decydujące znaczenie.

Wyszukiwanie mającego zastosowanie układu zbiorowego

Przy wyszukiwaniu układu zbiorowego obowiązującego dla Twojej branży należy przede wszystkim pamiętać o następującej rzeczy: Układy zbiorowe nie są zawierane osobno dla poszczególnych czynności czy zawodów, tylko dla poszczególnych branż.
Nie jest zatem istotne wyłącznie to, jaką czynność wykonujesz lub wykonują Twoi pracownicy (np. elektryk, sekretarka, kierowca samochodu ciężarowego itp.), lecz przede wszystkim to, do jakiej branży przyporządkowane jest przedsiębiorstwo, w którym pracujesz.

Przykłady

 • Gdy jesteś zatrudniony w hotelarstwie, zastosowanie ma albo układ zbiorowy dla pracowników fizycznych, albo dla pracowników umysłowych w branży hotelarsko-gastronomicznej.
 • Gdy pracujesz na przykład jako kucharz lub kucharka w przedsiębiorstwie handlowym, miarodajny będzie układ zbiorowy obowiązujący w handlu. Jeśli jednak będziesz wykonywał ten zawód w restauracji, zastosowanie ma układ zbiorowy dla branży hotelarsko-gastronomicznej.

W celu określenia pod jaki układ zbiorowy podlega określony rodzaj robót budowlanych, konieczne jest przyporządkowanie pojęcia określającego tę robotę budowlaną do pojęć zawartych w układzie zbiorowym.
Pomocne w tym celu jest przyporządkowanie czynności w budownictwie do odpowiednich układów zbiorowych.

Co zawierają „Krótkie przeglądy”?

W krótkich przeglądach przygotowane zostały najważniejsze treści najczęściej wyszukiwanych układów zbiorowych. Kluczowe uregulowania są widoczne na pierwszy rzut oka.
„Krótkie przeglądy” zawierają informacje o:

 • minimalnych płacach i pensjach
 • dodatkach
 • czasie pracy (z informacjami o nadgodzinach i rekompensatach za nie włącznie)
 • okresach wypowiedzenia
 • najnowszych zmianach w zakresie składników płac i pensji oraz o zmianach prawa pracy po zakończeniu ostatnich negocjacji prowadzonych przez strony układu zbiorowego
 • Ważne wskazówki.

UWAGA: W„Krótkich przeglądach” w odniesieniu do płac i pensji minimalnych podane są tylko wstępne informacje o ramach, w obrębie których należy ustalić konkretną płacę minimalną.
Konkretne ustalenie płacy lub pensji minimalnej wynika wyłącznie z samego układu zbiorowego.

Glosariusz

Poniższy glosariusz zawiera wskazówki i wyjaśnienia do poszczególnych pojęć, potrzebne do zrozumienia treści i konstrukcji austriackiego układu zbiorowego, który ma mieć zastosowanie do czynności wykonywanych przez oddelegowanych lub wynajętych pracowników.
Układ zbiorowy składa się najczęściej z wielu pojedynczych dokumentów, takich jak przepisy ramowe, aneksy, załączniki, dodatkowe układy zbiorowe, regulaminy płac i pensji, tabele płac.

Ramowy układ zbiorowy
Ramowy układ zbiorowy zawiera główne przepisy prawa pracy dla danej branży.
Czasami ramowy układ zbiorowy może również regulować kilka branż jednocześnie (jak ma to np. miejsce w przemyśle).

Aneks
Pojęciem aneksu określa się dokumenty układu zbiorowego, które zawierają zmiany do ramowego układu zbiorowego.

Załącznik
Układ zbiorowy często zawiera również załączniki, takie jak na przykład umowy i porozumienia wzorcowe, dodatkowe protokoły i objaśnienia itp.
Załączniki te są częścią składową układu zbiorowego.

Dodatkowy układ zbiorowy
W dodatkowych układach zbiorowych uregulowane są szczegóły dla pewnych branż (a także dla wydzielonych części branż).
Dodatkowe układy zbiorowe mogą na przykład zawierać specjalne uregulowania w zakresie czasu pracy, przepisy o kosztach podróży, uzgodnienia dotyczące dokształcania itp.

Statut
Pojęciem statutu określa się rozszerzenie zakresu obowiązywania układu zbiorowego. Statuty są uchwalane w tym celu, ażeby pracodawcy, którzy nie są ujęci w układzie zbiorowym zatrudniali swoich pracowników na takich samych warunkach płacy i pracy, jak tacy pracodawcy, którzy zawarli układ zbiorowy.
Skutki prawne są takie same jak układu zbiorowego. Statut ma charakter rozporządzenia.

Regulamin płac/pensji
W Austrii płace minimalne oraz ich podwyżki nie są ustalane w ustawach, lecz w układach zbiorowych.
Płace minimalne zawarte są w układach zbiorowych w formie regulaminów płac lub pensji oraz tabeli płac.
Dzięki temu możliwe jest obliczenie minimalnej płacy/pensji dla określonej czynności.