Platforma Delegowania Pracowników

Stopka redakcyjna

Obowiązek wyjawienia na podstawie § 25 ustawy Mediengesetz [austr. ustawa o mediach]

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
Stubenring 1
1010 Wien

UID-Nummer (NIP): ATU38680502

Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse BUAK
Kliebergasse 1A
1050 WIEN

UID-Nummer (NIP): ATU 37727304

Kooperacja:
Niniejszy internetowy serwis informacyjny jest serwisem Bundesministerium für Arbeit oraz Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse [Kasy Urlopowej Pracowników Budowlanych].

Odpowiedzialnymi za treść osobami do kontaktu są:
Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
Stubenring 1
1010 Wien
Abteilung II/B/9
E-mail: entsendeplattform@bmaw.gv.at

Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse BUAK
Kliebergasse 1A
1050 Wien
Abteilung Koordinierungsstelle
E-mail: koordinierungsstelle@buak.at

Projekt, realizacja techniczna i opieka:
Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien
E-mail: tl@oegbverlag.at
Web: www.oegbverlag.at

DVR [rejestr przetwarzania danych]: 046 655
UID-Nummer (NIP): ATU 55591005
Numer w rejestrze handlowym (FN): 226769i
Siedziba: Wiedeń, wpisany do rejestru w Handelsgericht Wien [sąd handlowy w Wiedniu]

Uwagi prawne:

Wykluczenie odpowiedzialności:
Treści zamieszczane na niniejszej stronie internetowej przez Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft oraz Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse [Kasa Urlopowa Pracowników Budowlanych] dobierane są z najwyższą starannością, są stale aktualizowane i sprawdzane pod kątem ich poprawności merytorycznej. Jednakże nie jest możliwe całkowite wykluczenie błędów. W przypadku zauważenia błędów niezwłocznie wprowadzane są korekty. Ministerstwo Spraw Społecznych (entsendeplattform@bmaw.gv.at) oraz kasa urlopowa Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse (koordinierungsstelle@buak.at) są wdzięczni za wszelkie wskazówki i sugestie pozwalające ulepszyć niniejszą stronę internetową. W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za kompletność, aktualność i merytoryczną poprawność zamieszczanych informacji i dokumentów. W szczególności nie możemy zagwarantować kompletności i poprawności informacji, które można uzyskać korzystając z linków odsyłających do stron internetowych osób trzecich. W szczególności nie można wywodzić istnienia podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

Copyright:
Wszelkie treści publikowane na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Bundesministerium für Arbeit oraz Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse [Kasa Urlopowa Pracowników Budowlanych].

Linki/ pliki do pobrania:
Zamieszczanie linków do tej strony internetowej jest pożądane pod warunkiem, że będą one zamieszczane jako linki zewnętrzne i każdorazowo odtwarzały całe strony (wraz z ramką nawigacyjną). Przejmowanie okna głównego do ramki przez udostępniającego link jest niedopuszczalne. Własne linki odsyłające do obcych stron oraz linki odsyłające do obcych plików do pobrania są jedynie drogowskazami do tych stron/plików; dlatego też są regularnie wywoływane za pomocą linków zewnętrznych w osobnym oknie przeglądarki. Wydawca jednoznacznie nie identyfikuje się z zawartością stron/plików do pobrania, do których odsyła i nie przejmuje za nie odpowiedzialności. Jeżeli któraś ze stron / któryś z plików do pobrania, do których się odsyła, będzie zawierał(-a) wątpliwe treści, prosimy o informację; w takim wypadku link/link do pobrania zostanie natychmiast skasowany.

Dostępność treści internetowych:
Treść niniejszego serwisu internetowego jest zgodna z wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines 2.0 wydanymi przez World Wide Web Consortium (W3C), poziom zgodności AA, dostępnymi pod http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/.

Ochrona danych:
Niniejsza strona internetowa gromadzi i zapisuje dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych za pomocą oprogramowania open-source do analizy dostępu i ruchu na stronie internetowej Piwik (http://piwik.org). Na podstawie tych danych mogą być pod pseudonimem tworzone profile użytkowania. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które zapisywane są lokalnie w pamięci tymczasowej przeglądarki internetowej odwiedzającego. Cookies umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej.
Dane zbierane za pomocą oprogramowania Piwik nie są bez odrębnie udzielonej zgody zainteresowanego wykorzystywane do tego, żeby móc osobiście zidentyfikować odwiedzającego niniejszą stronę internetową, ani nie są łączone z danymi osobowymi poprzez nosiciela pseudonimu. Pobieraniu i zapisywaniu danych można w każdej chwili sprzeciwić się ze skutkiem na przyszłość.

Ochrona bazy danych (układy zbiorowe):
Niniejsza baza danych jako całość oraz w swoich istotnych częściach korzysta z ochrony ustawy Urheberrechtsgesetz [austr. ustawa o ochronie praw autorskich] (§§ 76c i następne UrhG). Każde wykorzystanie, a w szczególności powielanie, rozpowszechnianie albo udostępnianie do powszechnego wywoływania (wykorzystywania online) całej bazy danych albo istotnych części tej bazy danych jest dlatego dopuszczalne wyłącznie po uprzednim uzyskaniu jednoznacznej zgody na piśmie. Oczywiście w każdej chwili dozwolone jest wywoływanie tekstów układów zbiorowych na własny użytek oraz – o ile jest to technicznie możliwe bez ograniczenia dostępu – również ich wydruk i zapisywanie. W celu obrony naszych praw do bazy danych zmuszeni jesteśmy jednakże ścigać prawnie naruszenia naszego prawa do ochrony i zwracamy uwagę na to, że komercyjna ingerencja w nasze prawa jest karalna na drodze sądowej.