Platforma Delegowania Pracowników

Szczególne zagadnienia i ważne pojęcia związane z delegowaniem i transgranicznym wynajmowaniem siły roboczej

Delegowanie pracowników

Kiedy ma miejsce delegowanie pracowników?

Wynajmowanie siły roboczej

Co to jest transgraniczny wynajem siły roboczej (praca tymczasowa)?

Roboty budowlane

Co obejmuje pojęcie „robót budowlanych” i co z tego wynika?

Zatrudniający

Kim jest zatrudniający i jakie ma obowiązki?

Podróż służbowa

Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową?

Przywilej montażowy

Co to jest przywilej montażowy i jakie są warunki ustawowe?

Telepraca / praca zdalna

W jakim stopniu austriackie przepisy dotyczące delegowania lub transgranicznego wynajmowania pracowników obowiązują w odniesieniu do telepracy lub „pracy zdalnej”?

Pojęcia – j. niemiecki i j. polski

Tutaj znajdziecie Państwo tabelę z najważniejszymi pojęciami w języku niemieckim i polskim.