Platforma Delegowania Pracowników

Czy dla pewnych przypadków transgranicznego świadczenia pracy są wyjątki od obowiązków opisanych na niniejszej stronie internetowej?

Tak, określone przypadki transgranicznego świadczenia pracy o niewielkim zakresie i krótkim czasie trwania w ramach oddelegowania albo wynajęcia w obrębie koncernu nie podlegają pod austriackie przepisy o wynagrodzeniu minimalnym, obowiązku zgłaszania i kontroli wynagrodzeń.

Takiego rodzaju świadczenie pracy podlega wyłączeniu tylko wtedy, gdy na nim się skończy i nie będą po nim następowały dalsze prace.
Zaliczają się do nich:

  • narady biznesowe
  • udział w seminariach, wykładach, kongresach i konferencjach
  • działalność w ramach międzynarodowych programów kształcenia, dokształcania albo programów badawczych na uniwersytetach
  • udział w targach i imprezach podobnych do targów
  • udział w imprezach kulturalnych z dziedziny muzyki, tańca, teatru albo małych form oraz z porównywalnych dziedzin w ramach transgranicznego tournée, którego wymiar pracy w Austrii ma w stosunku do całego tournée zakres podrzędny
  • pewien udział i realizacja międzynarodowych zawodów sportowych
  • czynność w charakterze pracownika mobilnego albo jako członka załogi w transgranicznym przewozie towarów i osób (branża transportowa) wyłącznie w ramach ruchu tranzytowego, gdy zwykłe miejsce pracy nie znajduje się w Austrii
  • czynność w ramach koncernu z miesięcznym wynagrodzeniem brutto przekraczającym określoną granicę (która jest waloryzowana na początku każdego roku i w 2021 roku wynosi 6.937,50 euro).

Wyjątkiem jest również delegowanie i wynajmowanie w obrębie koncernu określonych fachowców na okres czasu wynoszący ogółem maksymalnie dwa miesiące w ciągu roku kalendarzowego, które ma na celu:

  • badania i rozwój, szkolenie prowadzone przez fachowca, planowanie pracy projektowej albo
  • wymianę doświadczeń, doradztwo zakładowe, controlling albo współpracę w obrębie działów koncernu pełniących centralne funkcje w zakresie kierowania i planowania i odpowiedzialnych za wiele krajów.