Platforma Delegowania Pracowników

Kiedy ma miejsce podlegające obowiązkowi zgłoszenia wynajęcie do Austrii?

Gdy

  • jedno przedsiębiorstwo „oddaje do dyspozycji” („wynajmuje”) swoich pracowników z zagranicy do Austrii
  • innemu przedsiębiorstwu w Austrii w celu świadczenia pracy,

wtedy takie przedsiębiorstwo (wynajmujący) zobowiązane jest dokonać zgłoszenia.

Obowiązkowi zgłaszania nie podlega jednakże określone transgraniczne świadczenie pracy o niewielkim zakresie i krótkim czasie trwania.
Więcej szczegółowych informacji na ten temat zawiera punkt menu FAQ

Pozostałe elementy wynajmowania podlegającego obowiązkowi zgłaszania opisane są ponadto w punkcie „Definicje” pod hasłem Wynajmowanie siły roboczej.