Kiküldetési platform

Munkaerő-kölcsönzés

Mit jelent a határokon átnyúló munkaerő-kölcsönzés (bérmunka)?

Határokon átnyúló munkavégzésről akkor beszélünk, ha

 • egy vállalkozás munkavállalóit külföldről Ausztriába küldi,
 • és munkavégzés céljából egy másik ausztriai vállalkozás „rendelkezésére bocsátja” („kölcsönadja”).

A munkaerő-kölcsönzés jellemzői a következők, melyek közül azonban nem kell az összesnek fennállnia:

 • A foglalkoztató a munkaerőt saját vállalatánál történő feladatok elvégzéséhez veszi igénybe.
   
 • A munkaerő a munkavégzés idejére a foglalkoztató vállalkozás állományába kerül, és annak szakmai felügyelete alá tartozik.
   
 • A munkaerő köteles követni a foglalkoztató utasításait.
   
 • A munkaerő nem állít elő a foglalkoztató termékeitől vagy szolgáltatásaitól megkülönböztethető munkát/alkotást.
   
 • A munkaerő a munkát túlnyomó részben nem a munkaerő-kölcsönző munkaeszközeivel és anyagaival végzi.
   
 • A munkaerő-kölcsönző nem felel a munkavégzés sikeréért.

Melyek a munkaerő-kölcsönző vállalat kötelezettségei?

 • A kölcsönadott munkavállaló tájékoztatása az alábbiakról:
  • Melyik vállalatnak adják kölcsön?
  • Milyen munkát kell elvégeznie és hol?
  • A munkavégzés alatt milyen biztonságot és egészséget érintő veszélyek jelentkezhetnek?
  • Mi lesz a rendes munkaidő, és mikor kell a munkát elvégezni?
  • Milyen lesz a bérezés, és melyik kollektív szerződés az irányadó?
  • Pontosan mikor kezdődik a kölcsönzés, és várhatóan meddig tart?
    
 • Legalább olyan mértékű jövedelem fizetése, mint amilyet az ausztriai vállalkozásra vonatkozó kollektív szerződés vagy a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó kollektív szerződés meghatároz.
   
 • A jövedelem tovább fizetése betegség, baleset, ausztriai munkaszüneti napok esetén és akkor is, ha a munkavégzésben a munkaerő fontos személyes okok miatt akadályoztatva van.
   
 • Az osztrák jog szerinti szabadságigény kielégítése, amennyiben az a munkavállaló számára kedvezőbb.
   
 • Az osztrák előírások betartása különös tekintettel az alábbiakra:
  • munkaidő
  • felmondás és elbocsátás
  • anyasági védelem
  • fiatalkorú alkalmazottak védelme
  • munkahelyi egészség és biztonság.

Ezenkívül az Ausztriába történő munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatban a munkaerő-kölcsönző vállalkozás köteles különféle alaki követelményeknek (különösen a hatóságokhoz történő bejelentési kötelezettségeknek) eleget tenni. Az ausztriai foglalkoztató vállalkozásnak is eleget kell tennie bizonyos bejelentési és megőrzési kötelezettségnek.

Amennyiben a munkaerő-kölcsönző ezeket a kötelezettségeket nem teljesíti, közigazgatási bírsággal és perrel számolhat. A munkabérre vonatkozó előírások súlyos megszegésével a munkaerő-kölcsönző vállalkozás továbbá azt kockáztatja, hogy megtiltják neki az Ausztriába történő munkaerő-kölcsönzést.
Megéri betartani a kötelezettségeket. Részletesebb információkért tájékozódjon a weboldal egyes témaköreiben.

A „munkaerő-kölcsönzéssel” kapcsolatban milyen fogalmakat használnak ezen a weboldalon?

 • A munkaerő harmadik felek számára munkaerő-kölcsönző vállalkozás által történő rendelkezésre bocsátását „bérmunkának” „munkaerő-kölcsönzésnek” vagy „kölcsönadásnak“ nevezzük.
   
 • Amunkaerő-kölcsönző olyan vállalat, amely a munkavállalókat gyakran kifejezetten harmadik feleknek történő kölcsönadás vagy munkavégzés céljából alkalmazza. A weboldal értelmében azonban szintén munkaerő-kölcsönzésnek minősül a későbbi, alkalmi kölcsönadás is, amelyre az alkalmazás időpontjában még egyáltalán nem gondoltak. A kölcsönadott munkavállalók munkaadója mindig a munkaerő-kölcsönző.
   
 • A harmadik fél, aki dolgoztatja a kölcsönvett munkaerőt, a „foglalkoztató“ („foglalkoztató vállalat“).
   
 • A munkaerő-kölcsönző a foglalkoztatóval munkaerő-kölcsönzési szerződést köt. A munkaerő-kölcsönzési szerződésben a munkaerő-kölcsönzés konkrét körülményeit (létszám, képesítési feltételek, a kölcsönzés időtartama, a munkaerő-kölcsönző szerződéses díjazása) szabályozzák.
   
 • A munkaerő-kölcsönzés alatt is a munkaerő-kölcsönző marad a munkavállalók munkaadója. Kizárólag a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó előírások tekintetében lesz a foglalkoztató a kölcsönzött munkavállalók munkaadója a munkaerő-kölcsönzés fennállása alatt.
   
 • Határokon átnyúló munkaerő-kölcsönzésnél a munkaerő-kölcsönző székhelye gyakran Ausztrián kívül van, a foglalkoztató székhelye pedig gyakran Ausztriában van.