Kiküldetési platform

A kiküldött és kölcsönzött munkavállalók mely utazási, szállás- és étkezési költségeit kell megtéríteni?

Alapelvek

Egy másik országból (küldő államból) Ausztriába történő kiküldetés vagy kölcsönzés gyakran költségekkel jár a kiküldött vagy kölcsönzött munkavállaló számára, pl. az utazás, a szállás és az étkezés kapcsán.

Meghatározott esetekben a kiküldött vagy kölcsönzött munkavállaló költségeit a munkáltatónak kell megtérítenie.

Költségtérítés és minimálbér

A kiküldetéssel vagy kölcsönzéssel kapcsolatos tényleges költségek a munkavégzésen és a munkáért járó díjazáson felül merülnek fel. Ezért ezeknek a költségeknek a megtérítése elkülönül a fizetéstől, és hozzáadódik a fizetéshez. Abban az esetben sem számítható be a munkabérbe, ha a költségtérítést átalány formájában vagy általános kompenzációként fizetik ki.

A kiküldetéshez kapcsolódó juttatás, amelyet a küldő állam jogszabályai szerint fizetnek meg, költségtérítésnek minősül, és nem tekintendő a javadalmazás részének akkor, ha a küldő államban érvényes jogalap (pl. kollektív szerződés) nem rögzíti egyértelműen, hogy a kiküldetéshez kapcsolódó juttatás mely összetevői szolgálják a ténylegesen felmerült költségek megtérítését, és melyek értelmezhetőek a munkabér részeként.

Költségtérítési igényérvényesítés az osztrák jog vagy a küldő ország joga szerint történhet?

A kiküldetésből vagy kölcsönzésből eredő ténylegesen felmerülő költségek megtérítéséről egyes esetekben már gondoskodnak abban az országban, ahonnan a munkavállalót kiküldték vagy kölcsönözték (küldő állam).

Amennyiben a küldő ország jogszabályai, kollektív szerződései vagy a munkaszerződés szabályozza egy másik országba (pl. Ausztriába) történő kiküldetés vagy a kölcsönzés esetét, akkor a küldő ország joga alapozza meg a költségtérítési igényt.

Ez az igény elsősorban a küldő országból Ausztriába történő utazás, az ausztriai tartózkodás és az Ausztriából a küldő országba történő visszaút költségeit fedezi.

Ezenkívül bizonyos költségek megtérítésére vonatkozó igényeket az osztrák jog is előirányoz (ami ugyanakkor nem vezethet a munkaerő gazdagodásához):

Az osztrák jog alapján a kiküldött vagy kölcsönzött munkavállaló a kiküldetés vagy kölcsönzés idejére jogosult a szokásos ausztriai munkahelyről egy másik ausztriai munkahelyre történő utazás során felmerült utazási, szállás- vagy étkezési költségeinek megtérítésére.

Az ilyen költségtérítési igény azonban a vonatkozó kollektív szerződés szabályozása hiányában is fennáll [Anm. Valentin: § 3 Abs. 7 LSD-BG iZm § 1014 ABGB, wobei § 3 Abs. 7 unionskonform wohl auch überlassene AN umfassen wird]. Ha az igényt a vonatkozó kollektív szerződés szabályozza, akkor a költséget az osztrák kollektív szerződésben előírt összegben kell megtéríteni a kiküldött és kölcsönzött munkavállalók részére.

A kölcsönzött munkavállalók továbbá jogosultak az osztrák kollektív szerződésekben a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó összes költségtérítésre. További információ ezekről a kollektív szerződésekről: Munkaerő-kölcsönzés – Díjazás.

A vonatkozó szabályozás a Költségtérítési igényérvényesítés az osztrák kollektív szerződésekben menüpontban megtalálható.