Kiküldetési platform

Milyen jövedelmet kell az Ausztriába kölcsönadott munkavállalóknak fizetni?

Az alapelv az, hogy az Ausztriába kölcsönadott munkaerőnek a kölcsönzés idejére legalább olyan mértékű jövedelmet kell fizetni, mint amilyet a kollektív szerződés az osztrák foglalkoztató vállalkozásnál végzett tevékenység esetén előír. A kölcsönzött munkavállalóknak kötelezően kijár a foglalkoztató vállalatra alkalmazandó kollektív szerződésben rögzített minimálbér.

Ugyanakkor ettől az alapelvtől eltérően, legalább olyan mértékű jövedelmet kell fizetni, mint amilyet az osztrák munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó kollektív szerződések (fizikai dolgozók esetében a munkaerő-kölcsönző iparra vonatkozó kollektív szerződés, míg szellemi dolgozók esetén az iparra és kézműiparra vonatkozó kollektív szerződés) meghatároznak, ha

  • nincs az ausztriai foglalkoztató vállalatra vonatkozó kollektív szerződés, vagy
  • Ausztriában állásidő következik be, vagy
  • a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó kollektív szerződések a kölcsönzött munkaerő számára kedvezőbbek, mint a mindenkori foglakoztatóra vonatkozó kollektív szerződés.

Ezenkívül a fizetés nagyságának meghatározásánál figyelembe kell venni azokat az egyéb kötelezően alkalmazandó általános előírásokat (pl. üzemi megállapodásokat), amelyek a foglalkoztató vállalatnál összehasonlítható tevékenységet végző összehasonlítható munkavállalókra érvényesek kivéve, ha létezik olyan kollektív szerződés, amely alkalmazandó a munkaerő-kölcsönzőre, valamint olyan kollektív szerződésben meghatározott, rendeletben rögzített vagy törvényi szabályozás által előírt jövedelem, melyet a foglalkoztató vállalatnál alkalmazni kell.

A rendkívüli kifizetéseket, mint az üdülési hozzájárulást vagy karácsonyi jutalmat a kölcsönzött munkavállalónak a kölcsönzés idejére a folyó fizetéssel együtt maradék nélkül osztható formában kell kifizetni – rendszerint a mindenkori havi munkabér kifizetésekor, még akkor is, ha a kollektív szerződés a teljes összeg kifizetését csak egy későbbi időpontra határozza meg.

Amennyiben a munkavállalót csak egyes napokra adják kölcsön Ausztriába, úgy a rendkívüli kifizetéseket csak azokra a napokra kell kifizetni.

A munkavállalók követelései és a közigazgatási ellenőrzés Ausztriában a törvényben, rendeletben vagy kollektív szerződésben meghatározott
bruttó bérre is kiterjed. Ahhoz, hogy a jövedelem ne vonjon büntetést maga után – ne legyen a minimálbér alatt – az előírásoknak megfelelő bruttó jövedelmet kell fizetni.