Kiküldetési platform

Milyen jogok és kötelezettségek keletkeznek az osztrák Építőmunkások Szabadság- és Végkielégítési Pénztárával összefüggésben?

Az építési munkákra való kiküldések és kölcsönadások esetén is azok a jogszabályi elvek vonatkoznak, amelyeket ezen a weboldalon a többi témakör alatt ismertetünk.
Az építőipari dolgozók szabadságolásáról és végkielégítéséről szóló osztrák törvény (BUAG) értelmében vett építési munkák esetén azonban a BUAG különös rendelkezései olyan jogokat és kötelezettségeket határoznak meg, amelyek konkrétabbak ezeknél az alapelveknél, vagy kiegészítik azokat.

Mi jellemző az osztrák BUAG értelmében vett építési munkákra?

Hogy az adott munka építési munkának tekintendő-e, azt nem az iparűzési engedély alapján lehet eldönteni, hanem az Ausztriában ténylegesen végzett tevékenység alapján. Abban a kérdésben, hogy a BUAG szabályai alkalmazandóak-e, annak van döntő jelentősége, hogy az Ausztriában végzett tevékenység besorolható-e a következő munkafajták valamelyikébe:

 

Építésvezetők
Kőművesmesterek
Építési vállalkozások
Vashajlítók és vasszerelő munkák
Bontási munkák
Kőműves engedély birtokosainak vállalkozása
Földmozgatás (töltéskészítés)
Földmunkák
Betonfúrás és -vágás
Folyóvizek szabályozása
Sebes folyók mentén végzett, illetve lavina elleni védelmet szolgáló építkezések
Talajjavítási munkák
Útépítés
Mezőgazdasági útépítés
Kémény- és kürtőseprés
Épülethomlokzatok hőszigetelése
Kőfaragómesterek
Kőfaragó engedély birtokosainak vállalkozása
Műkőgyártók
Mozaikpadló-készítés
Tetőfedés
Útburkolás
Fazekasok (kivéve a kizárólag gyártókat)
Hidegburkolás
Kútfúrás
Kútfúró engedély birtokosainak vállalkozása
Mélyfúrás
Állványzatkölcsönzés
Építőipari gépek bérbeadása kezelővel
Hő- és hangszigetelések, valamint hideg elleni és tűzvédelmi szigetelések készítése
Aszfaltozás
Kátrányozás
Nedvesség és nagynyomású víz elleni szigetelés
Stukkókészítés és szárazépítés
Gipszkartonozás
Xilolitpadló-készítés
Esztrichgyártók
Ácsok
Ácsengedély birtokosainak vállalkozása
Parkettázás
Építési munkákra munkaerőt kölcsönző munkaerő-kölcsönzők.

Az úgynevezett szerelési kivétellel és az építési munkát biztosító megbízói felelősséggel összefüggésben az „Építési munkák” fogalmának más a meghatározása, mint a BUAG szerinti definíció.

 

Milyen jogok és kötelezettségek állnak fenn?

Amikor egy munkaadó munkavállalója munkavégzésének Ausztrián kívüli szokásos helyét kiküldetés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében átmenetileg Ausztriába helyezi át építési munkák végzése céljából, a munkaadó köteles

 • az ausztriai építési munkákra való kiküldetést vagy kölcsönadást bejelenteni.
  Erről bővebb információt a Bejelentési kötelezettségek menüpont tartalmaz

   
 • a béren felül havonta szabadsággal kapcsolatos járulékot („szabadságjárulék” és „szabadságpénztári eljárás”) fizetni az osztrák Építőmunkások Szabadság- és Végkielégítési Pénztárába (BUAK) annak érdekében, hogy a munkavállaló szabadságra jogosulttá váljon;
  Erről bővebb információt a Szabadságpénztári eljárás menüpont tartalmaz

   
 • a munkavállalónak a munkavégzés idejére legalább az Ausztriában kollektív szerződésben rögzített munkabért kifizetni;
  Erről bővebb információt a Minimálbér és a Kollektív szerződések témakörök tartalmaznak

   
 • a kiküldött vagy kölcsönadott munkavállaló valamely osztrák társadalombiztosítónál történő biztosítása esetén a béren felül további járulékot fizetni átmeneti járadékként a BUAK-ba;
  Erről bővebb információ a BUAK weboldalán a juttatások fül alatt itt olvashat: Átmeneti járadék és a Járulékszámítás

Egyébiránt azon munkavállalók építési területen való foglalkoztatása is kiküldetésnek minősül, akiknek a szokásos munkavégzésének helye Ausztriában van, ha a foglalkoztatásra egy Ausztrián kívül székhellyel rendelkező munkaadóval létesített munkaviszony keretén belül kerül sor.

A BUAG rendelkezései az Ausztriába kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók foglalkoztatásának első napjától alkalmazandók.
Az úgynevezett szerelési kivétel, amely kizárja az osztrák szabadságra vonatkozó jogszabályok alkalmazását a valamely vállalatnál gépek előzetes összeszerelésével, javításával és üzembehelyezésével összefüggésben történő, legfeljebb 8 napig tartó kiküldetések esetében,
kifejezetten nem érvényes az építési munkákra.