Kiküldetési platform

Szerelési kivétel

Abban a speciális esetben, amikor a kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók berendezéseket szállítanak egy ausztriai üzembe, meghatározott körülmények között nem kell betartani az osztrák minimálbérre vonatkozó előírásokat és az osztrák szabadságjog előírásait.
A minimálbérre és a szabadságjogosultságra vonatkozó kötelezettségek teljesítése alóli kivételt gyakran „szerelési kivételnek” nevezik.

Ennek törvényi feltételei a következők.

Mely munkákra terjed ki a szerelési kivétel?
A kiküldött munkaerő munkaadója vagy egy ezzel csoportvállalati kapcsolatban lévő munkaadó által gyártott berendezés leszállításával összefüggésben:

  • ennek a berendezésnek az összeszerelése vagy
  • üzembe helyezése és az azzal kapcsolatos képzés vagy
  • szerelés vagy szervizelés,
  • amennyiben az előbb említett munkákat ausztriai munkavállalók nem tudják elvégezni.

Mely munkákra nem terjed ki a szerelési kivétel?
Az építési munkák nem tartoznak a szerelési kivétel alá. Az „építési munkák” fogalmához lásd a „Fogalmak“ menüpontot.

Milyen további előírásokat kell teljesíteni ahhoz, hogy alkalmazható legyen a szerelési kivétel?
A munkák a tevékenység időtartamától függetlenül az egyes munkavállalók esetében nem tarthatnak 8 naptári napnál, ill. 3 hónapnál hosszabb ideig.

Mi vonatkozik a szerelési kivétel alá tartozó munkákra?
A szerelési kivétel alá tartozó,

  • és 8 naptári napnál rövidebb ideig tartó munkák esetén kötelező betartani az osztrák szabadságjog előírásait;
     
  • és 3 hónapnál rövidebb ideig tartó munkák esetén kötelező betartani az osztrák minimálbérre vonatkozó előírásokat.

Azonban a szerelési kivétel alá tartozó munkákat is be kell jelenteni. Ehhez lásd az Alaki követelmények/Bejelentési kötelezettségek menüpontot.
Az általános szabályozásnak megfelelően a bejelentés egy másolati példányát rendelkezésre kell bocsátani vagy elektronikus formában hozzáférhetővé kell tenni Ausztriában.