Kiküldetési platform

Hogyan kell megvédeni a munkavállalókat a biztonsági és egészségügyi kockázatoktól?

A (munkavállalók kiküldetéséről szóló) 96/71/EK irányelv unió-szerte érvényes rendelkezései minden tagállamot arra köteleznek, hogy biztosítsák

 • a munkahelyi biztonságra, egészségvédelemre és higiéniára
 • az anyasági védelemre és
 • fiatalkorú alkalmazottak védelmére

vonatkozó nemzeti előírásaik alkalmazását olyan esetekben is, amikor egy vállalkozás munkavállalóit egy másik tagállamba küldi ki munkavégzés céljából.
Az ilyen védelmi célokat szolgáló osztrák előírásokat a „munkavállalók védelmére vonatkozó előírásoknak“ nevezzük.

A munkavállalók védelmére vonatkozó osztrák előírásokat más uniós és nem uniós tagállamból Ausztriába irányuló munkaerő-kiküldetések és munkaerő-kölcsönzések esetén is kötelező betartani.

A munkavállalók védelmét szolgáló osztrák előírások például az alábbiakat szabályozzák:

 • veszélyes gépek és szerszámok használata,
 • veszélyes anyagok, pl. mérgező vagy gyúlékony vegyszerek kezelése,
 • megterhelések munkafolyamatok és egyéb hatások, pl. zaj révén,
 • veszélymegelőző berendezések,
 • a munkahely sajátos kockázatainak kezelésére vonatkozó oktatás,
 • orvosi vizsgálatok,
 • munkahelyek, munkaterek és szaniter berendezések kialakítása,
 • fiatalkorúak és terhes nők munkakörülményei.

A munkavállalók védelmét szolgáló osztrák előírások betartását elsősorban az osztrák munkaügyi felügyelet ellenőrzi.

A munkavállalók védelmét szolgáló osztrák előírásokról és a munkaügyi felügyeletről az alábbi weboldalon tájékozódhat: www.arbeitsinspektion.gv.at (Angol és német nyelven).