Kiküldetési platform

Melyik kollektív szerződés vonatkozik rám?

Itt útmutatást talál az alábbiakhoz:

 • hogyan találja meg a vonatkozó kollektív szerződést
 • ez a kollektív szerződés hogyan van felépítve
 • mely részei az irányadók.

Rákeresés a vonatkozó kollektív szerződésre

Ha az Ön ágazatára vonatkozó kollektív szerződést szeretné megtalálni, elsősorban a következőkre kell figyelni: A kollektív szerződéseket nem tevékenységek vagy szakmák szerint, hanem ágazatonként kötik meg.
Ezért önmagában nem releváns az, hogy Ön, illetve munkatársai milyen tevékenységet végeznek (pl. villanyszerelő, titkár(nő), teherautó-sofőr stb.), hanem elsősorban az, hogy az a vállalat, melynél Ön dolgozik, melyik ágazathoz van besorolva.

Példák

 • Ha Ön egy vendéglátóipari vállalkozásnál áll alkalmazásban, Önre a szálloda- és vendéglátó iparban foglalkoztatott fizikai vagy szellemi dolgozók kollektív szerződése vonatkozik.
 • Amennyiben Ön egy kereskedelmi vállalkozásnál szakácsként dolgozik, az Ön esetében a kereskedelmi kollektív szerződés az irányadó. Amennyiben azonban ezt a szakmát étteremben gyakorolja, akkor a szálloda- és vendéglátó ipari kollektív szerződést kell alkalmazni.

Annak megállapításához, hogy az építési munkák egy adott fajtája melyik kollektív szerződés hatálya alá tartozik, az adott építési munkának a fogalmát a kollektív szerződésben szereplő fogalmakhoz kell hozzárendelni.
Ehhez az Építőipari tevékenységek hozzárendelése a megfelelő kollektív szerződésekhez nyújt segítséget.

Milyen információkat tartalmaznak a rövid áttekintések?

A rövid áttekintésekben a leggyakrabban lekért kollektív szerződések legfontosabb tartalmi részei olvashatók – itt egy helyen megtalálja a központi rendelkezéseket.

A rövid áttekintésekben információkat talál az alábbiakról:

 • Minimálbérek
 • Pótlékok
 • Munkaidők (a túlórákra és azok kompenzálására vonatkozó információkkal együtt)
 • Felmondási határidők
 • a jövedelem részeire vonatkozó legfrissebb módosítások, valamint a kollektív szerződésben részes felek utolsó tárgyalása óta bekövetkezett munkajogi módosítások
 • Fontos információk.

FIGYELEM: A rövid áttekintések csak előzetes tájékoztatást nyújtanak a minimálbérekre vonatkozóan arról a keretről, amelyen belül a ténylegesen kifizetendő minimálbért meg kell állapítani.
A minimálbér tényleges meghatározása csak magából a kollektív szerződésből derül ki.

Szójegyzék

A kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók tevékenységére alkalmazandó osztrák kollektív szerződések tartalmának és felépítésének megértéséhez a következő szójegyzék útmutatást és magyarázatot ad az egyes fogalmakhoz.

A kollektív szerződések többnyire több külön dokumentumból állnak, úgymint keretszerződés, mellékletek, függelékek, kiegészítő kollektív szerződések, bér- vagy jövedelemszabályzatok, bértábla.

Kollektív keretszerződés
A kollektív keretszerződés az adott ágazat központi munkajogi rendelkezéseit tartalmazza.
A kollektív keretszerződés néha több ágazatot is szabályozhat (mint pl. az ipar területén).

Melléklet
Mellékletnek nevezzük a kollektív szerződés azon dokumentumait, amelyek a kollektív keretszerződés módosításait tartalmazzák.

Függelék
A kollektív szerződésekhez gyakran csatolnak függelékeket is, például szerződés- vagy megállapodásmintákat, kiegészítő jegyzőkönyveket, magyarázatokat stb.
Ezek a függelékek a kollektív szerződés részét képezik.

Kiegészítő kollektív szerződés
Kiegészítő kollektív szerződésekben a meghatározott ágazatokra (vagy ágazatok egy részére) vonatkozó részletes szabályokat szabályozzák.
A kiegészítő kollektív szerződések például munkaidőre vonatkozó speciális szabályokat, utazási költségekre vonatkozó előírásokat, továbbképzésekre vonatkozó megállapodásokat rögzíthetnek.

Alapszabály
Alapszabálynak nevezzük egy kollektív szerződés hatályának kiterjesztését. Alapszabályok abból a célból készülnek, hogy azok a munkaadók, akikre nem vonatkozik a kollektív szerződés, ugyanolyan jövedelmi feltételek és munkakörülmények mellett foglalkoztassák munkavállalóikat, mint azok a munkaadók, akik kollektív szerződést kötöttek.
Ezek joghatásai megegyeznek a kollektív szerződések joghatásaival. Az alapszabály rendeletnek minősül.

Bér-/jövedelemszabályozás
Ausztriában a minimálbért és annak megemelését nem jogszabályi szinten határozzák meg, hanem kollektív szerződésekben.
A minimálbéreket a kollektív szerződések bér- vagy jövedelemszabályozás és bértábla formájában tartalmazzák.
Ennek segítségével kiszámolható az adott tevékenységre alkalmazandó minimálbér.