Kiküldetési platform

Milyen bejelentési kötelezettségeknek kell eleget tenni?

Az Ausztriában végzett építési munkákra történő kiküldetéseket vagy munkaerő-kölcsönzéseket időben be kell jelenteni az osztrák hatóságoknak.

Első bejelentés

Az építési munkák megkezdése előtt a kiküldő vállalkozás köteles egy első bejelentést tenni, amely tartalmazza az összes kiküldött, ill. kölcsönadott munkavállaló, valamint a kiküldő vállalkozás meghatározott adatait.
Az EU vagy az EGT területén székhellyel rendelkező munkaadók esetén az úgynevezett Illegális Foglalkoztatás-ellenőrzés Központi Koordinációs Hivatalában (Központi Koordinációs Hivatal) történő regisztráció az első bejelentéssel egyenértékű. Külön bejelentés a (BUAK) felé nem szükséges. A Központi Koordinációs Hivatal az adatokat továbbküldi a BUAK felé.
Erre vonatkozó információk az alaki követelmények témakörben a Bejelentési kötelezettségek menüpont alatt olvashatók.

Kiegészítő bejelentések

Az ausztriai tevékenység folyama során a kiküldő vállalkozás köteles kiegészítő bejelentéseket tenni a BUAK felé, amennyiben az építési munkák tartama meghaladja az egy naptári hónapot . A kiküldő vállalkozásnak minden, építési munkákra alkalmazott munkavállalójára vonatkozóan el kell juttatnia a következő adatokat:

  • személyes adatok
  • munkavégzés kezdete és vége
  • szakmai képesítés
  • a szakmára vonatkozó és a kollektív szerződésnek megfelelő órabér.

A havi kiegészítő bejelentést online, az eBUAK portálon keresztül kell megtenni a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.
További információk erről a BUAK weboldalán olvasható eBUAK Portal.

Változásbejelentés

Amennyiben az első bejelentést követően változás áll be az adatokban, haladéktalanul változásbejelentést kell benyújtani. A változásbejelentést ugyanúgy, mint az első bejelentést az Illegális Foglalkoztatás-ellenőrzés Központi Koordinációs Hivatalának (Központi Koordinációs Hivatal) kell továbbítani: a ZKO-3-A nyomtatványon (a kiküldetéshez) vagy ZKO-4-A nyomtatványon (a munkaerő-kölcsönzéshez).

Különösen a következő változásokat kell bejelenteni

  • a munkavégzés helyének vagy helyeinek megváltozása
  • az egyes munkavállalók munkaideje mértékének vagy elosztásának változása
  • a munkaviszony megszűnése
  • a foglalkoztatás első bejelentésben foglalthoz képest történő későbbi megkezdése
  • az egyes munkavállalók már bejelentett kiküldetésének vagy kölcsönzésének meghiúsulása.

Ezenkívül minden új megbízóval kötött új szerződés, valamint további, még be nem jelentett munkavállalók kiküldése vagy kölcsönadása esetén új bejelentést kell tenni a ZKO-nál.
A BUAK weboldalán bővebb információk olvashatók a kiegészítő bejelentésekre, illetve a bejelentési kötelezettségek elmulasztásának következményeire vonatkozóan (lásd Vállalkozásának bejelentése).