Kiküldetési platform

A munkavégzés megkezdése előtt milyen bejelentéseket kell megtenni?

A munkavállaló-kiküldés, illetve a munkaerő-kölcsönzés bejelentése

Az EU vagy az EGT valamely tagállamában, illetve Svájcban székhellyel rendelkező vállalkozások kötelesek

 • munkavállalóik kiküldését vagy kölcsönadását
 • a munkavégzés megkezdése előtt
 • az úgynevezett Illegális Foglalkoztatás-ellenőrzés Központi Koordinációs Hivatalában
 • a ZKO 3 nyomtatványon (kiküldetés) vagy ZKO 4 (munkaerő-kölcsönzés) bejelenteni. (Angol és német nyelven)

Harmadik országban (az EU-n, az EGT-n és Svájcon kívül) székhellyel rendelkező vállalkozások munkaerőt csak akkor küldhetnek ki vagy adhatnak kölcsön, ha rendelkeznek kiküldetési engedéllyel, foglalkoztatási engedéllyel és/vagy munkaerő-kölcsönzési engedéllyel.  Bővebb információ erről a Munkavállalási engedély alatt olvasható.

Ausztriában időkorlát nélkül minden kiküldetést vagy kölcsönzést be kell jelenteni.
Alapvetően a rövid időre szóló határokon átnyúló munkavégzést is be kell jelenteni.

Egyes határokon átnyúló tevékenységek azonban nem bejelentés-kötelesek.

A kivételekkel kapcsolatos további információk olvashatók a

Figyelem:

 • A munkavállalók szállítmányozás területén kívüli kiküldetését a ZKO 3 nyomtatvánnyal be kell jelenteni.
 • A munkaerő-kölcsönzést a ZKO 4 nyomtatvánnyal kell bejelenteni.
 • Az utazó munkavállalók szállítmányozás területén történő kiküldetésének bejelentése a Belső Piaci Információs Rendszeren (IMI) keresztül vagy a ZKO3-T nyomtatvány segítségével történik.
 • Lásd ehhez a Szállítás és Kiküldetés menüpontot.

A részletesen bejelentendő adatokkal kapcsolatosan kérjük, tekintse meg a hivatalos bejelentési formanyomtatványokat.

A(z) alatt további tájékoztatást és segítséget talál a bejelentési mezők kitöltéséhez.

A bejelentési formanyomtatványok Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky nyelven érhetők el.

Kérjük, hogy a bejelentés benyújtásával kapcsolatos technikai kérdéseivel a Csalás Elleni Hivatal – Központi Koordinációs Hivatalához forduljon: Amt für Betrugsbekämpfung – Zentrale Koordinationsstelle, Postfach 252, A-1000 Wien, Telefonszám: 050 233 554194, Fax: 050 233 5954194, E-Mail: Post.ABB-Finpol-ZKO@bmf.gv.at

Mikor szükséges új bejelentést tenni? 

Minden új megbízótól kapott megbízás esetében – azaz minden új kiküldetés vagy munkaerő-kölcsönzés esetén – a Központi Koordinációs Hivatalnál új bejelentést kell benyújtani.

Mindig új bejelentést kell tenni? Mikor lehet változásbejelentéssel élni? 

Ha a megbízó azonos, de a bejelentés benyújtását követően olyan változások következnek be, amelyek az eredetileg bejelentett adatokat érintik, mint például

 • a munkavégzés helyének vagy helyeinek megváltozása
 • az egyes munkavállalók munkaideje mértékének vagy elosztásának változása
 • az egyes munkavállaló munkaviszonyának megszűnése,
 • a munkaviszony megszűnése
 • a foglalkoztatás első bejelentésben foglalthoz képest történő későbbi megkezdése
 • az egyes munkavállalók már bejelentett kiküldetésének vagy kölcsönzésének meghiúsulása,
 • további munkavállalók kiküldetése,

haladéktalanul változásbejelentőt kell benyújtani.

Ehhez használja a ZKO-3-A nyomtatványt (kiküldetés esetén) vagy a ZKO-4-A nyomtatványt (munkaerő-kölcsönzés esetén).

Szükséges változásbejelentést benyújtani a folyamatban lévő kiküldetés/munkaerő-kölcsönzés rövid idejű megszakadása esetén? 

A bejelentett kiküldetési vagy munkaerő-kölcsönzési időszakon belüli rövid megszakítások esetén nem szükséges új bejelentést vagy változásbejelentést tenni a Központi Koordinációs Hivatal felé, amennyiben

 • a megszakítás egy hétnél rövidebb ideig tart és
 • a Központi Koordinációs Hivatal felé bejelentett adatokkal kapcsolatban további változás nem történt.

Például, ha egy kiküldött munkavállaló néhány napra szabadságra megy vagy megbetegszik, és ez egy hétnél rövidebb ideig tart, nem kell változásbejelentést benyújtani.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha rossz időjárás miatt a helyszínen néhány napig nem lehetséges a munkavégzés.

Ha a megszakítás egy hétnél tovább tart, változásbejelentést kell benyújtani.

Ha azonban a bejelentett munkavállalók helyett mást vagy további munkavállalókat küldenek ki, vagy ha a kiküldetési időszak megváltozik, változásbejelentés szükséges.

Az első bejelentés időpontjában már ismert megszakítási időszakokat a Központi Koordinációs Hivatal nyomtatványa végén található „Megjegyzések” mezőben kell feltüntetni.

Mikor lehetséges egyszerűsített bejelentést tenni? 

Egyetlen bejelentés az ismételt határokon átnyúló munkavégzésről („Keretbejelentés”)

Több ismételt kiküldetés vagy munkaerő-kölcsönzés esetén elegendő egyetlen bejelentés („Keretbejelentés”), amennyiben az ismételt kiküldetésre vagy munkaerő-kölcsönzésre

 • egyetlen szolgáltatási szerződés vagy szolgáltatásközvetítési szerződés keretében
 • ugyanannál az ausztriai megbízónál vagy foglalkoztatónál vagy
 • egy vállalatcsoporton belül kerül sor.

Ezekben az esetekben a kiküldetés vagy munkaerő-kölcsönzés bejelentését

 • a határokon átnyúló első munkavégzés előtt
 • egy ausztriai megbízó vagy foglalkoztató vonatkozásában
 • legfeljebb hathónapos időszakra
 • az ebben az időszakban kiküldött összes munkavállaló vonatkozásában

kell megtenni.

Az építőipari kiküldetések esetében a keretbejelentés nem lehetséges.

Több megbízóra vonatkozó egyetlen bejelentés („összefoglaló bejelentés”)

Elegendő egyetlen bejelentést („összefoglaló bejelentés”) tenni több különböző megbízó vonatkozásában, ha a kiküldetés

 • több azonos típusú szolgáltatási szerződésre irányul
 • egy hétnél rövidebb ideig tart és
 • olyan munkavállalókra vonatkozik, akik ebben az időszakban folyamatosan Ausztriában tartózkodnak.

Ebben az esetben a bejelentésben az összes megbízót fel kell sorolni.

A keret- és összefoglaló bejelentést az általános formanyomtatványokkal kell beküldeni.

Keretbejelentés esetén a nyomtatvány végén a „Megjegyzések a teljes bejelentéshez” mező előtt található „Keretbejelentés” lehetőségre kell kattintani.

Összefoglaló bejelentés esetén a nyomtatvány végén a „Megjegyzések a teljes bejelentéshez” mezőben meg kell adni az összefoglaló bejelentés körülményeit és a további megbízókkal kapcsolatos adatokat (adatok megadása a nyomtatvány 4. pontjának megfelelően).

Kinek kell bejelentenie a munkavállalók kiküldését vagy a munkaerő-kölcsönzést?

 • Alapvetően a kiküldött munkavállaló munkaadójának vagy a kölcsönadott munkavállaló átengedőjének kell a kiküldetést vagy munkaerő-kölcsönzést bejelentenie.
 • Amennyiben azonban a munkaerőt olyan foglalkoztató küldi ki vagy adja kölcsön, akinek korábban már kölcsön adták a munkaerőt, úgy az a foglalkoztató a bejelentésre kötelezett.
 • Amennyiben a kiküldő vagy kölcsönadó munkaadó székhelye harmadik országban van, és a kiküldött vagy kölcsönadott munkaerő szintén harmadik ország állampolgára, úgy az ausztriai megbízónak vagy foglalkoztatónak foglalkoztatási engedélyt vagy munkaerő-kölcsönzési engedélyt kell beszereznie – (lásd a Munkavállalási engedély menüpontot).

A bejelentéshez szükséges ZKO 3 és ZKO 4 nyomtatványok online kitölthetők.
A linket ezekhez a szöveg alján találja.

A bejelentés megtételének elmulasztását (a kiküldetés első alkalommal történő bejelentése, valamint a változásbejelentés) (akár 20 000 eurós pénzbírsággal) büntetik.

A kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók határokon átnyúló szolgáltatásként végzett tevékenységének iparjogi bejelentése – képesítés igazolása

 • A kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók által Ausztriában végzett tevékenység a külföldi kiküldő vagy munkaerő-kölcsönző vállalat által Ausztriában nyújtott szolgáltatásként tekintendő.
 • Ez határokon átnyúló, Ausztriában nyújtott szolgáltatásnak minősül, amely esetén az osztrák hatóságok iparjogi szempontból, mint minden hasonló, Ausztriában nyújtott szolgáltatás esetében, előírják egy minőségi norma betartását.
 • Az iparjogi feltételekkel és kötelezettségekkel, mint például az iparjogi bejelentéssel és képesítéssel kapcsolatos további információkért keresse fel a Határokon átnyúló szolgáltatás (bmaw.gv.at) oldalt.