Kiküldetési platform

Milyen szankciók és jogi lehetőségek léteznek?

A munkajogi előírások megsértése: Jogorvoslati lehetőség magánjog vagy közjog alapján

Ausztriában, a munka világában érvényes jogok és kötelezettségek részben a magánjog, részben a közjog részét képezik.

Az, hogy a munkajogi követelések és kötelezettségeket a közjog vagy magánjog határozza meg, a jogi következmények, illetve annak a kérdésnek az eldöntése szempontjából bír jelentőséggel, hogy a követeléseket és kötelezettségeket milyen eljárással és melyik hatóságnak a segítségével lehet érvényesíteni.

Amennyiben a munkajogi előírások a magánjog körébe tartoznak, azok a jogosult egyéni, polgári jogi keresetével érvényesíthetők.
Amikor a munkajogi előírások a közjog körébe tartoznak, azok betartását a hatóságok ellenőrzik. Ezek hivatalból – tehát saját kezdeményezésükre – gondoskodnak ezeknek az előírásoknak az érvényesítéséről, ha tudomást szereznek az előírások esetleges megszegéséről.

A munkajogi előírások megszegése miatt indított egyéni, polgári jogi keresetek célja a bírósági ítélet elérése. A polgári jogi ítélet vagy pénzbeli juttatást ítél meg a követelés jogosultja számára, vagy egyéb módon helyreállítja a törvényes állapotot (pl. annak megállapítása, hogy a felmondás érvénytelen).
Ezzel szemben azoknak a munkajogi előírásoknak a megsértése, amelyek esetében a hatóságok hivatalból fellépnek, olyan közigazgatási intézkedésekhez vezet, mint elsősorban a pénzbírság kiszabása, vagy a további munkavégzés betiltása az adott, törvényellenes körülmények között.

  • Amikor a kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók első sorban – pénzügyi vagy egyéb – kompenzációt szeretnének kapni azért, hogy munkaadójuk nem tartotta be velük szemben a munkajogi előírásokat, a munkavállalóknak az erre irányuló követelésüket a polgári törvényszék (munkaügyi és társadalombiztosítási bíróság) előtt egyéni keresettel érvényesíthetik.
     
  • Amennyiben a kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók azt akarják elérni, hogy – saját személyükön kívül, vagyis minden érintettel szemben – betartsák az olyan közjogi előírásokat, mint pl. a munkaidőre, munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó előírásokat, a munkavállalóknak a közigazgatási hatóságokhoz kell fordulniuk (szóbeli vagy írásos tájékoztatás, büntetőfeljelentés).

Különösen fontos és speciális esetet képeznek a minimálbérre vonatkozó feltételek:

Ausztriában a törvényes jövedelemnek magánjogi és közjogi aspektusa is van:
A kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalóknak munkaadójukkal szemben magánjogi igénnyel léphetnek fel egy legalább olyan mértékű fizetés iránt, mint amilyet Ausztriában kollektív szerződés minimálbérként előír. Ezt az igényt, amennyiben azt a munkaadó nem, illetve nem maradéktalanul teljesíti, a helyileg illetékes osztrák munkaügyi és társadalombiztosítási bíróságon lehet per útján érvényesíteni.

A közigazgatási hatóságok egyidejűleg ellenőrzik, hogy a kiküldött vagy kölcsönzött munkaerő valóban megkapja-e ezt a minimálbért.
Amennyiben a munkaadó megtagadja ennek igazolását, vagy ha a munkaadó a minimálbérnél alacsonyabb bért fizet, akkor a munkajogi előírásoknak e fajta megszegése közjogi jogkövetkezményekkel is jár: Pénzbírságot szabnak ki a munkaadóra, súlyosabb esetekben pedig akár öt évre is megtiltják, hogy továbbra is alkalmazzanak kiküldött vagy kölcsönzött munkavállalókat Ausztriában.

Az áttekintést arról, hogy az adott munkajogi szabályozás magánjogi vagy közjogi jellegű-e, továbbá a szankciókról és a jogi lépések lehetőségeiről, valamint a felelős hatóságokról itt, a Letöltésnél találja meg.