Kiküldetési platform

Hogyan igazolják a munkaadók a bejelentkezést a társadalombiztosítás alá?

Bejelentkezés a társadalombiztosítás alá a kiküldő országban

A kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók a kiküldő ország társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályai szerint maradnak biztosítottak, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

 • A kiküldetés vagy munkaerő-kölcsönzés időtartama várhatóan legfeljebb 24 hónap, és
 • a kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók nem olyan munkaerőt váltanak le, akinek lejárt a kiküldetési ideje (nincs szó lánckiküldetésről)

Amennyiben teljesülnek ezek a feltételek, a kiküldő ország illetékes társadalombiztosítója kiállítja az A1-es igazolást (annak igazolása, hogy a kiküldött vagy átengedett munkavállalók a kiküldő országban biztosítottak).
Amennyiben a feltételek nem teljesülnek, az osztrák társadalombiztosításra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A társadalombiztosítási azonosító szám(ok) megadása a kiküldetéssel vagy munkaerő-kölcsönzéssel összefüggésben

A munkaadónak az Ausztriába kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók munkavégzésének megkezdése előtt be kell jelentenie az osztrák Központi Koordinációs Hivatalnak a kiküldetés vagy munkaerő-kölcsönzés részletes adatait.
Erre vonatkozó bővebb információk a Bejelentési kötelezettségek menüpont alatt olvashatók.
Ezzel a bejelentéssel együtt többek között a kiküldött vagy kölcsönadott munkaerő társadalombiztosítási azonosító számát is be kell jelenteni.
 

A társadalombiztosítási bejelentéshez kapcsolódó dokumentumok rendelkezésre bocsátása a munkavégzés helyén, vagy a bejelentésben megadott másik helyen

A társadalombiztosítási bejelentéshez kapcsolódó dokumentumokat az ausztriai munkavégzés helyén kell rendelkezésre bocsátani.

Alapvetően az A1-es igazolásnak kell rendelkezésre állnia.

Amennyiben azonban a munkaadónak vagy munkaerő-kölcsönzőnek még nem volt lehetősége kikérni az A1-es igazolást, a következő dokumentumok elegendőek, és a társadalombiztosítás alá történő bejelentkezés egyenértékű igazolásaként minősülnek:

 • az A1-es igazolás kiállítására irányuló kérvény német vagy angol nyelven, továbbá
 • egy német vagy angol nyelvű dokumentum, amelyből kiderül, hogy a munkavállalót a kiküldetés idejére a kiküldő országban bejelentették a társadalombiztosítás alá, például
  • egy régebbi A1-es nyomtatvány, amely kiállításának ideje azonban nem előzheti meg a munkaviszony kezdetét vagy
  • munkabérfizetési igazolás vagy bankszámlakivonatok annak igazolására, hogy a társadalombiztosítási járulékokat a kiküldő országban megfizették.

A rendelkezésre bocsátásra vonatkozó kötelezettséget

 • kiküldetéskor a munkaadó viseli;
 • munkaerő-kölcsönzéskor az ausztriai foglalkoztató viseli.

Ezt a kötelezettséget úgy lehet teljesíteni, hogy a társadalombiztosítás alá való bejelentéssel kapcsolatos dokumentumokat rendelkezésre bocsátják:

 • vagy közvetlenül a munkavégzés helyén, kiküldetéskor különösen a munkavégzés helyén lévő kapcsolattartónál
 • vagy – kiküldetés esetén – a munkavégzés helyén kívül tartózkodó kapcsolattartónál (a kiküldő vállalat munkavállalója vagy hivatalos képviselő)
 • vagy egy Ausztriában székhellyel rendelkező adótanácsadónál/könyvszakértőnél, ügyvédnél vagy közjegyzőnél (hivatalos képviselő)
 • vagy egy ausztriai fióktelepen
 • vagy ugyanannak a vállalatcsoportnak az osztrák anya- vagy leányvállalatánál.

A társadalombiztosítás alá történő bejelentkezéssel kapcsolatos dokumentumokat csak akkor lehet a munkavégzés helyén kívül, e helyek valamelyikén rendelkezésre bocsátani, ha azt a kiküldetés vagy munkaerő-kölcsönzés bejelentésével együtt előzetesen bejelentették.

A szállítási ágazatban dolgozó utazó munkavállalók kiküldésekor vagy kölcsönzésekor a társadalombiztosítás alá történő bejelentkezéssel kapcsolatos dokumentumokat a járműben kell tartani.

A társadalombiztosítással kapcsolatos dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség elmulasztása a közigazgatási büntetőjog alapján büntetendő (akár 20 000 € pénzbírság is kiszabható).

További információk a nemzetközi és osztrák társadalombiztosítási jogról