Kiküldetési platform

Hogyan érvényesíthetem a követeléseimet?

Az egyéneket megillető személyes követelések érvényesítése – polgári jogi eljárás

A munkavállalók a munkaadóval szembeni egyéni követeléseiket kizárólag peres úton, a munkaügyi- és társadalombiztosítási bíróság előtt érvényesíthetik (polgári jogi eljárás).
A kiküldött vagy kölcsönzött munkavállalók munkaadójukkal szemben fennálló munkajogi követeléseiket peres úton érvényesíthetik a munkavégzés helye szerint illetékes osztrák munkaügyi- és társadalombiztosítási bíróság előtt.
A területileg illetékes osztrák munkaügyi- és társadalombiztosítási bíróság a help.gv.at weboldalon – a Hatóság lekérdezése menüpont alatt – található.
Mivel a hivatali nyelv a német, és a kereset benyújtása gyakran nyelvi nehézségekkel jár, számos esetben észszerű támogatást igénybe venni:

 • A területileg illetékes Szellemi és fizikai dolgozók kamarája szakmai tanácsadással tud támogatást nyújtani.
  A támogatás feltétele az igényjogosult munkavállaló személyes megjelenése.

   
 • A területileg illetékes tartományi törvényszék mint munkaügyi- és társadalombiztosítási bíróság minden héten kedden 08:00 órától 12:00 óráig tart „fogadónapot” ingyenes tanácsadással.
  Ebben az időpontban szóban be lehet nyújtani a keresetet.
  Javasolt előzetesen telefonon időpontot kérni.

Az Ausztriába kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók az Ausztriában megszerzett követelésüket munkaadójukkal szemben abban az államban is érvényesíthetik,

 • ahol a munkaadó bejegyzett székhellyel rendelkezik,vagy
 • ott, ahol szokásosn munkát végeznek.

Figyelem! A munkajogi követelések az osztrák jog értelmében viszonylag rövid időn belül hatályukat vesztik. Ezért javasoljuk, hogy a követeléseket amilyen gyorsan csak lehet, érvényesítsék!

Törvényes feltételek általános érvényesítése – közigazgatási büntetőeljárás

Ugyanakkor minden személy (munkavállaló vagy egyéb személy), akinek tudomására jut, hogy nem tartják be a foglalkoztatásra vonatkozó közjogi előírásokat (pl. minimálbér, munkaidő, munkahelyi egészség és biztonság), jelentheti a jogsértést a közigazgatási hatóságoknál.

Arról, hogy Ausztriában mely hatóságokhoz fordulhat követeléseinek érvényesítése érdekében, az alábbi, letölthető táblázatból tájékozódhat!

Példa – a minimálbérnél alacsonyabb munkabér fizetése:
Kereset benyújtása a munkaügyi- és társadalombiztosítási bíróságon, és feljelentés a közigazgatási hatóságnál

Túl alacsony fizetés esetén a kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók a különbözettel kapcsolatos követelésüket a munkaügyi- és társadalombiztosítási bíróságon érvényesíthetik peres úton.
A minimálbérnél is alacsonyabb fizetést („alulfizetés”) Ausztriában a közigazgatási büntetőjog alapján büntetendő.
Függetlenül egy esetleges keresettől a munkaügyi- és társadalombiztosítási bíróság előtt, a kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók a minimálbérnél alacsonyabb fizetés gyanúja esetén a következő hatóságoknál tehetnek bejelentést:

A bejelentés alapján a hatóságok hivatalból indítanak vizsgálatot, és ellenőrzik a bérezés törvényességét.
Gyanú esetén a járási közigazgatási hatóság közigazgatási büntetőeljárást indít.
A közigazgatási büntetőeljárást kiküldetés, illetve határokon átnyúló munkaerő-kölcsönzés esetén jellemzően olyan munkaadó ellen folytatják, aki nem rendelkezik székhellyel Ausztriában.

A közigazgatási büntetőeljárás eredményei az alábbiak lehetnek:

 • pénzbírság kiszabása a munkaadó ellen,
 • a munkaadó további ausztriai tevékenységének betiltása, vagy
 • az eljárás megszüntetése.