Kiküldetési platform

Hosszú távú kiküldetés

Az osztrák munkajog alkalmazása a kiküldetés időtartamától függetlenül

A nagyon rövid kiküldetések során is be kell tartani a munkaidőre (törvények, rendeletek, kollektív szerződések), valamint a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó osztrák előírásokat.
További információk itt találhatók:

Bizonyos szerelési munkák kivételével a kiküldött munkavállalók az osztrák jog szerint jogosultak szabadságra, amennyiben a szabadság mértéke a küldő állam jogszabályai szerint kevesebb lenne.
További információk itt találhatók:

Az osztrák munkajog alkalmazása 12 hónapot meghaladó kiküldetés vagy munkaerő-kölcsönzés esetén

A teljes osztrák munkajogot alkalmazni kell abban az esetben, ha a munkavállaló kiküldetése vagy kölcsönzése 12 hónapnál hosszabb ideig tart, és az kedvezőbb a küldő ország munkajogánál.

Amennyiben a kiküldött vagy kölcsönzött munkavállalót ugyanabban a munkakörben mással helyettesítik, akkor az addigi kiküldetési időszakot is hozzá kell számolni.

Az alkalmazandó munkajogi szabályokhoz tartoznak:

  • jog a folyamatos bérfizetéshez indokolt keresőképtelenség esetén
  • osztrák kollektív szerződésben szabályozott munkavégzés alóli felmentéshez való jog (pl. rendkívüli szabadság).

Nem kell alkalmazni

  • a munkaviszony keletkezésére és megszűnése vonatkozó előírásokat
  • a foglalkoztatói nyugellátásra vonatkozó szabályokat (beleértve a foglalkoztatói nyugdíjakat is).

Az osztrák munkajogon alapuló munkavállalói igényeket Ausztriában vagy a származási országban bírósági úton lehet érvényesíteni.

A kiküldetés vagy a kölcsönzés 18 hónapra történő meghosszabbítása indokainak közlése

A 12 hónapos időszakot a munkáltató írásbeli indoklással 18 hónapra is meghosszabbíthatja. A hosszabbítás időtartamára már nem vonatkozik a teljes osztrák munkajog.

A hosszabbítás lehetséges okai a következők lehetnek pl.: hatósági intézkedések, késedelmes anyagszállítás, más cégekkel való együttműködés miatta helyszínen előálló késedelem, betegség.

Az indokolást tartalmazó közlést

  • a bejelentés részeként a ZKO 3 (kiküldetés esetén) vagy a ZKO 4 (kölcsönzés esetén) nyomtatványon
  • vagy változásbejelentéssel a ZKO-3-A nyomtatványon (kiküldetés esetén) vagy ZKO-4-A nyomtatványon (kölcsönzés esetén) kell leadni.

További információk az Ausztriában alkalmazandó munkajog egyes ágairól: