Kiküldetési platform

Léteznek kivételek az ezen a weboldalon ismertetett kötelezettségek alól a határokon átnyúló munkavégzést illetően?

Igen, bizonyos határokon átnyúló, csekély terjedelmű és rövid időre szóló, kiküldetés vagy vállalatcsoporton belüli kölcsönzés keretében végzett munkák nem tartoznak az osztrák minimálbérre, bejelentési kötelezettségre és bérellenőrzésre vonatkozó előírások alá.

Ezek a munkavégzések azonban csak akkor képeznek kivételt, ha ezekhez további munkák nem kapcsolódnak.
Ide tartoznak a következők:

  • üzleti megbeszélések
  • szemináriumokon, előadásokon, kongresszusokon és üléseken való részvétel
  • nemzetközi képzési, továbbképzési vagy egyetemi kutatóprogramokban való részvétel
  • vásárokon és vásárokhoz hasonló rendezvényeken való részvétel
  • a kulturális rendezvényeken határokon átnyúló turné keretében történő részvétel a zene-, tánc-, színház- vagy kabaréművészet területén és ezekkel összehasonlítható területeken, amennyiben a munkavégzés, a teljes turnéhoz viszonyítva, csak alárendelt mértékben zajlik Ausztriában
  • nemzetközi sportversenyeken való bizonyos részvétel és azok lebonyolítása
  • határokon átnyúló személy- és áruszállítás (szállítmányozás) területén tevékenykedő mozgó munkavállalóként vagy ilyen személyzet tagjaként kizárólag tranzitforgalom keretében végzett tevékenység, ha a munkavégzés rendes helye nem Ausztriában van
  • bizonyos határt meghaladó havi bruttó fizetés (amelyet az év elején valorizálnak és összege 2021-ben 6.937,50 euró) mellett egy vállalatcsoporton belül végzett tevékenység.

Kivételt képez továbbá a speciális szakemberek vállalatcsoporton belüli kiküldése, illetve kölcsönadása is egy naptári éven belül összesen legfeljebb két hónapos időszak erejéig, ha azok célja az alábbiak valamelyike:

  • kutatás és fejlesztés, szakember által megtartott képzés, projektmunka megtervezése vagy
  • tapasztalatcsere, vállalati tanácsadás, kontrolling vagy együttműködés a vállalatcsoport több országot érintő központi irányítási és tervezési funkcióit ellátó részlegei között.