Kiküldetési platform

Léteznek kivételek az ezen a weboldalon ismertetett kötelezettségek alól a határokon átnyúló munkavégzést illetően?

Egyes határon átnyúló munkák kivételt képeznek többek között a minimálbérre, a bejelentési kötelezettségre és az iratok rendelkezésre állására vonatkozó osztrák előírások alól.

A kivételek vagy kifejezetten az előírásokból erednek vagy azok értelemzéséből és céljából vezethetők le.

Nem jelentős mennyiségű és rövid időtartamú határokon átnyúló munkavégzés

A következő nem jelentős mennyiségű és rövid időtartamú (legfeljebb egy hétig tartó) munkavégzés kivételt képez, amennyiben az változatlan marad és ahhoz más munkák nem kapcsolódnak:

 • Üzleti megbeszélések:
  részvétel belső céges találkozókon, amelyeket eseti jelleggel, alkalmanként szerveznek meg – mint például belső projekt- vagy üzleti megbeszéléseken vagy regionális dolgozói értekezleten. Az üzleti megbeszélések nem kapcsolódhatnak harmadik felekkel szembeni szolgáltatásokhoz. A külső üzleti megbeszélések ezért nem esnek kivétel alá – például a munkaadó szerződéses partnereivel való nem üzleti jellegű megbeszélések vagy egy építkezésen annak érdekében folytatott megbeszélés, hogy egy építési szerződés teljesítése kapcsán az építési munkákat irányítsák, felügyeljék vagy koordinálják.
 • szemináriumokon, előadásokon, kongresszusokon és üléseken való részvéte
 • vásárokon és vásárokhoz hasonló rendezvényeken való részvétel: A kivétel nem vonatkozik az előkészítő és befejező munkákra, mint például a vásári stand felépítése, bontása és a vásári áruk oda- és elszállítása, amennyiben a kiküldött munkavállalók ebben kizárólag abban vesznek részt és magán a vásáron nem vesznek részt.
   
 • kulturális rendezvényeken határokon átnyúló turné keretében történő részvétel a zene-, tánc-, színház- vagy kabaréművészet területén és hasonló területeken: A turné ausztriai részének időbeli és gazdasági szempontból másodlagos jelentőségűnek kell lennie. Az alkalmazott munkavállalóknak a turné nagy részére (tehát nem csak az ausztriai részére) kell vállalniuk a munkát. A kivétel mind a művészeti, mind a nem művészeti tevékenységet folytató munkavállalókra vonatkozik.
 • nemzetközi sportversenyeken való részvétel és azok lebonyolítása: Nem képeznek kivételt a sportversenyekre vonatkozó előkészítő és befejező munkák (berendezések felépítése és lebontása a rendezvénnyel összefüggésben), ételek és italok felszolgálása.
   

Vállalatcsoporton belüli kiküldetések és munkaerő-kölcsönzés

Kivételt képez a speciális szakemberek vállalatcsoporton belüli kiküldése, illetve kölcsönadása is egy naptári éven belül összesen legfeljebb két hónapos időszak erejéig, ha azok célja az alábbiak valamelyike:

 • kutatás és fejlesztés, szakember által megtartott képzés, projektmunka megtervezése vagy
 • tapasztalatcsere, vállalati tanácsadás, kontrolling vagy együttműködés a vállalatcsoport több országot érintő központi irányítási és tervezési funkcióit ellátó részlegei között vagy
 • gépek, berendezések és informatikai rendszerek szállítása, üzembe helyezése (és azokhoz kapcsolódó oktatások), karbantartási munkák, szervizmunkák és javítások.

Oktatási célú tevékenységek

A rövid időtartamú (legfeljebb egy hétig tartó) oktatások, mint „szemináriumokon, előadásokon való részvétel” kivételt képeznek.

A hosszabb időtartamú oktatások (több mint egy hét) akkor képeznek kivételt, ha

 • a külföldi munkáltató a belföldi vállalatnak munkával nem tartozik, és a munkavállaló foglalkoztatásának célja, hogy őt aoktatási vagy továbbképzési program alapján betanítsák vagy tovább képezzék és
 • az oktatásból eredő tevékenységek és termékek, szolgáltatások és közbenső eredmények a képzés helyszínéül szolgáló vállalatnál a gyártási folyamat és a működési eredmény szempontjából nem jelentősek, és
 • a betanítandó munkavállaló nem dolgozik hosszabb ideig az oktatást nyújtó vállalatnál, mint amennyi a szükséges ismeretek és készségek megszerzéséhez szükséges.

Meghatározott fizetési határ feletti bérezés

Kivételt képez azon munkavállaló kiküldetése vagy határokon átnyúló kölcsönzése, akinek bruttó fizetése az Ausztriában végzett tevékenység kezdete előtti és alatti utolsó két bérkifizetési időszakban igazolhatóan meghaladta a meghatározott bérhatárt.

A határösszeg a havi maximális hozzájárulási alap 1,2-szerese, amely 2024-ban 7 272,- euró.

Ez az összeg évente felülértékelésre kerül.

Áruszállítás és utómunka

Kivételt képez a külföldi eladó/bérbeadó vagy az eladó/bérbeadó munkavállalói által történő áruszállítás, ha az eladott/bérbe adott áru szállítása

 • az ügyfél részére történik és
 • a szállítás adásvételi (bérleti) szerződés teljesítését szolgálja.

Egy szállítással foglalkozó vállalat munkavállalói általi szállítással kapcsolatban lásd a Kiküldetési platform - LSD-BG – Szállítás és Kiküldetés menüpontot.

 

Az eladott/bérbeadott áru kiszállítását követő utómunka csak akkor nem bejelentés-köteles tevékenység, ha az

 • elengedhetetlen a szállított áru üzembe helyezéséhez és használatához és
 • azt az eladó vagy bérbeadó munkavállalói rövid idő alatt elvégzik.

A több órán át tartó tevékenység már nem minősül rövid időnek.

 

Példa előregyártott garázs szállítására előre összeszerelt garázskapuval:

Az elektromos motor a garázskapu meghajtó egysége, amely a szállított termékekbe van beépítve és bekötve. Az elektromos motor azonban biztonsági okokból még nincs csatlakoztatva.

Mint utómunka, kivételt képez az elektromos motor bekötése, miután az előregyártott garázst a teherautóból a helyére teszik, kábeleket csatlakoztatnak a villanymotorhoz, majd rövid működési tesztet hajtanak végre.

„Szerelési kivétel”

Abban a speciális esetben, amikor a kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók berendezéseket szállítanak egy ausztriai üzembe, meghatározott körülmények között nem kell betartani az osztrák minimálbérre vonatkozó előírásokat és az osztrák szabadságjog előírásait.
A minimálbérre és a szabadságjogosultságra vonatkozó kötelezettségek teljesítése alóli kivételt gyakran „szerelési kivételnek” nevezik.

Ezzel kapcsolatos további információ a Kiküldetési platform - Szerelési kivétel menüpont alatt.

A közszférában foglalkoztatott munkavállalók

A minimálbérre, a bejelentési kötelezettségre, a dokumentumok rendelkezésre állására stb. vonatkozó osztrák szabályozás csak a magánjogi jogi személlyel létesített munkaviszonyra vonatkozik.

Ezért nem vonatkozik azokra a munkavállalókra, akik a közszférában (közjogi személynél) dolgoznak.

Így kivételt képeznek a szabályok alól a köztisztviselők, szerződéses alkalmazottak vagy külföldi állam egyéb közfoglalkoztatottjai, akik ideiglenesen Ausztriában végzik munkájukat.

Kivételt képeznek például

 • egy állami iskola tanárai, akik az osztálykirándulások, sítáborok stb. során kísérik az osztályt
 • külföldi állami egyetemmel vagy ahhoz hasonló külföldi oktatási intézménnyel közfoglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók.

Egyetemen vagy főiskolán végzett tevékenység

Kivételt képeznek azok a munkavállalók, akik nemzetközi képzési, továbbképzési vagy kutatási programok keretében, illetve egyetemen, pedagógiai főiskolán vagy szakképző felsőoktatási intézményben oktatóként dolgoznak.

Utazó munkavállalók tevékenysége

A határokon átnyúló áru- és személyszállításban (szállítási ágazat) utazó munkavállalóként végzett tevékenység bizonyos feltételek mellett mentesül a szabályozás alól. Ezzel kapcsolatos további információk a Kiküldetési platform - LSD-BG – Szállítás és Kiküldetés menüpont alatt találhatók.

Határokon átnyúló munkavégzés a virtuális térben

A kiküldetés/munkaerő-kölcsönzés alapvetően a munkavállaló helyszínen történő fizikai jelenlétét feltételezi.

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a minimálbérre, a bejelentési kötelezettségre és a dokumentumok rendelkezésre állására vonatkozó osztrák szabályozás mennyiben vonatkozik a virtuális térben végzett munkára, lásd a tájékoztatót a Távmunka / remote work menüpontban.