Kiküldetési platform

Foglalkoztató

A foglalkoztató egy olyan vállalkozásnak a tulajdonosa, amelynek munkaerőt adnak kölcsön. A foglalkoztató ezért minden olyan harmadik fél, aki számára munkaerő-kölcsönzés („bérmunka”) keretében munkát végeznek.

A kölcsönadott munkaerőt a foglalkoztató saját vállalatánál történő feladatok elvégzéséhez veszi igénybe, és gyakran állományba veszi a foglalkoztató vállalat. Azonban állományba vétel nélkül is fennállhat a munkaerő-kölcsönzés esete.
A kölcsönadott munkaerő a kölcsönzés idejére gyakran a foglalkoztató szakmai felügyelete alatt áll.
A kölcsönadott munkaerő munkaadója a kölcsönzés idejére is a munkaerő-kölcsönző marad. Mivel azonban a foglalkoztató részben ténylegesen munkaadói funkciókhoz hasonló funkciókat lát el, az osztrák munkajog bizonyos munkaadói kötelezettségeket – mint pl. munkavédelmi előírások betartása – a foglalkoztatóra is átruház.

A határokon átnyúló munkavégzéssel összefüggésben a foglalkoztatónak az adott helyzettől függően a következő speciális kötelezettségeknek kell eleget tennie:

1. Az EU vagy az EGT valamely tagállamában vagy Svájcban székhellyel rendelkező B foglalkoztató munkavállalókat kölcsönöz az EU vagy az EGT valamely tagállamából vagy Svájcból. A B foglalkoztató ezeket a munkavállalókat továbbadja az osztrák A foglalkoztatónak.

a. A kölcsönadott munkavállalók nem valamely EU vagy EGT tagállam vagy Svájc állampolgárai:

Ha ezek a munkavállalók rendelkeznek a B foglalkoztató székhelye szerinti állam által kiállított tartózkodási és munkavállalási engedéllyel,

 • akkor a B foglalkoztató köteles
  • a munkaerő-kölcsönzést a Szövetségi Pénzügyminisztérium mellett működő Központi Koordinációs Hivatalnak (ZKO) bejelenteni;
  • gondoskodni arról, hogy a dokumentumok, mint pl. az A1-es társadalombiztosítási nyomtatvány, a bejelentés egy másolati példánya, a német nyelvű munkabérrel kapcsolatos dokumentumok és a B foglalkoztató székhelye szerinti állam által kiállított tartózkodási és munkavállalási engedély az ausztriai munkavégzés helyén rendelkezésre álljon.

Ha ezek a munkavállalók nem rendelkeznek a B foglalkoztató székhelye szerinti állam tartózkodási és munkavállalási engedélyével,

 • akkor az A foglalkoztató köteles
  • a Foglalkoztatási Szolgálatnál (AMS) foglalkoztatási engedélyt kérvényezni;
  • gondoskodni arról, hogy a munkabérrel kapcsolatos dokumentumok az ausztriai munkavégzés helyén rendelkezésre álljanak.

b. A kölcsönadott munkavállalók valamely EU vagy EGT tagállam vagy Svájc állampolgárai:

 • A B foglalkoztató köteles
  • a munkaerő-kölcsönzést a Szövetségi Pénzügyminisztérium mellett működő Központi Koordinációs Hivatalnak (ZKO) bejelenteni;
  • gondoskodni arról, hogy a dokumentumok, mint pl. az A1-es társadalombiztosítási nyomtatvány, a bejelentés egy másolati példánya és a munkabérrel kapcsolatos dokumentumok az ausztriai munkavégzés helyén rendelkezésre álljon.

2. A C foglalkoztató vállalkozás székhelye harmadik államban van, és munkavállalókat ad kölcsön az A osztrák foglalkoztató vállalatnak.

Az A foglalkoztató vállalatnak ehhez csak meghatározott esetekben kiadható speciális munkaerő-kölcsönzési engedélyre, továbbá foglalkoztatási engedélyre van szüksége. Erre vonatkozó részletes információ az Alaki követelmények/munkavállalási engedély menüpont alatt olvasható.

3. Az A foglalkoztató vállalat székhelye Ausztriában van, és közvetlenül foglalkoztat olyan munkavállalókat, akiket külföldről kapott kölcsön.

Ha a külföldi munkaerő-kölcsönző vállalkozás székhelye az EU vagy az EGT valamely tagállamában vagy Svájcban van, az A foglalkoztató vállalat köteles

 • az ausztriai munkavégzés helyén rendelkezésre bocsátani az olyan dokumentumokat, mint pl. az A1-es társadalombiztosítási nyomtatvány, a bejelentés egy másolati példánya, a német nyelvű munkabérrel kapcsolatos dokumentumok és a kiküldő állam által esetlegesen kiállított munkavállalási engedély. Ezeket a dokumentumokat a munkaerő-kölcsönző köteles az A foglalkoztató vállalkozás rendelkezésére bocsátani.

Ha a külföldi munkaerő-kölcsönző vállalkozás székhelye székhelye nem az EU vagy az EGT valamely tagállamában vagy Svájcban van, az A foglalkoztató vállalat köteles

 • beszerezni egy speciális, csak meghatározott esetekben kiadható munkaerő-kölcsönzési engedélyt, továbbá egy foglalkoztatási engedélyt. Erre vonatkozó részletes információ az Alaki követelmények/Munkavállalási engedély menüpont alatt olvasható.