Kiküldetési platform

Szolgálati út

A „szolgálati út” fogalmát az osztrák munkajog nem definiálja részletesen. A jövedelemadóra vonatkozó előírások értelmében szolgálati útról akkor van szó, ha egy munkavállaló a munkaadója megbízásából szolgálatteljesítés céljából elhagyja a szolgálati helyét (irodát, üzemet, telephelyet, raktárat stb.).

Ezért nem létezik általános definíció azon a kérdések megválaszolására, hogy egy határokon átnyúló szolgálati utat

  • kiküldetésnek vagy munkaerő-kölcsönzésnek kell-e minősíteni,
  • maga után von-e olyan jogkövetkezményeket, mint a bejelentési kötelezettség, a legalább osztrák minimálbérnek megfelelő bérezés fizetése stb.

Sokkal inkább a mindenkori szolgálati útnak a konkrét célját és tartalmát kell figyelembe venni.

Elvben a határokon átnyúló szolgálati út keretében végzett tevékenységek akkor is munkavégzésnek minősülhetnek, ha a szolgálati út csak rövid időtartamú.
Ebben az esetben a szolgálati utat összességében kiküldetésnek vagy munkaerő-kölcsönzésnek kell tekinteni.

Ezzel szemben viszont nem minősül munkavégzésnek, következésképpen nem minősül kiküldetésnek vagy határokon átnyúló munkaerő-kölcsönzésnek a szolgálati út keretében végzett következő tevékenységek valamelyike:

Amikor nem történik további szolgáltatásnyújtás,

  • szemináriumokon, előadásokon, kongresszusokon és üléseken való részvétel
  • nemzetközi képzési, továbbképzési vagy egyetemi kutatóprogramokban való részvétel
  • üzleti megbeszélések
  • a pusztán információszerzés, képzés, továbbképzés
  • vásárokon és vásárokhoz hasonló rendezvényeken való részvétel
  • a kulturális rendezvényeken határokon átnyúló turné keretében történő részvétel a zene-, tánc-, színház- vagy kabaréművészet területén és ezekkel összehasonlítható területeken, amennyiben a munkavégzés, a teljes turnéhoz viszonyítva, csak alárendelt mértékben zajlik Ausztriában
  • nemzetközi sportversenyeken való bizonyos részvétel és azok lebonyolítása
  • határokon átnyúló személy- és áruszállítás (szállítmányozás) területén tevékenykedő mozgó munkavállalóként vagy ilyen személyzet tagjaként kizárólag tranzitforgalom keretében végzett tevékenység, ha a munkavégzés rendes helye nem Ausztriában van