Platforma Delegowania Pracowników

W jakiej wysokości należy wypłacać wynagrodzenie pracownikom wynajętym do Austrii?

Z zasady należy za okres wynajęcia do Austrii wypłacać wynagrodzenie co najmniej w takiej wysokości, jaką przewiduje układ zbiorowy za czynność wykonywaną w zakładzie zatrudniającym w Austrii. Wynajętemu pracownikowi przysługuje obowiązkowo minimalne wynagrodzenie przewidziane w układzie zbiorowym zatrudniającego zakładu.

W odstępstwie od powyższej zasady, należy jednakże wypłacać co najmniej takie wynagrodzenie, które przewidują austriackie układy zbiorowe dla wynajmowania siły roboczej (dla pracowników fizycznych jest to Kollektivvertrag für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung [układ zbiorowy dla branży wynajmu siły roboczej], dla pracowników umysłowych Kollektivvertrag für Handwerk und Gewerbe [układ zbiorowy dla rzemiosła i działalności gospodarczej]), gdy

  • dla zakładu zatrudniającego w Austrii nie istnieje układ zbiorowy albo
  • wystąpią w Austrii przestoje albo
  • gdy układy zbiorowe dla wynajmowania siły roboczej są dla wynajętych pracowników korzystniejsze niż układ zbiorowy u zatrudniającego.

Ponadto, przy określaniu wysokości wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę obowiązujące w zakładzie zatrudniającego pozostałe wiążące przepisy ogólnego rodzaju (jak np. umowy zakładowe) dotyczące porównywalnych pracowników wykonujących porównywalne czynności, chyba że obowiązuje układ zbiorowy, któremu podlega wynajmujący, a także regulacja dotycząca wynagrodzenia określona w układzie zbiorowym, w rozporządzeniu albo w ustawie.

Wypłaty specjalne, takie jak dodatek urlopowy lub bożonarodzeniowy, należy wypłacać wynajętemu pracownikowi za okres wynajęcia proporcjonalnie wraz z bieżącym wynagrodzeniem – z reguły wraz z płacą miesięczną, również wtedy, gdy układ zbiorowy przewiduje wypłatę całej kwoty dopiero w późniejszym terminie.

Gdy pracownik wynajmowany jest do Austrii tylko w pewne dni, wypłaty specjalne należy wypłacać również tylko za te dni.

Roszczenie pracownika oraz kontrola urzędowo-administracyjna w Austrii odnosi się do
wynagrodzenia brutto. Żeby nie miała miejsca karalna wypłata wynagrodzenia – poniżej poziomu minimalnego – musi być wypłacane wynagrodzenie brutto.