Platforma Delegowania Pracowników

Jakie dokumenty musi przechowywać zagraniczny pracodawca?

Pracodawcy z siedzibą w jednym z państw członkowskich UE/EOG albo w Szwajcarii muszą zadbać o to, żeby w miejscu pracy albo w miejscu świadczenia pracy w Austrii były do dyspozycji, albo były dostępne w formie elektronicznej, następujące dokumenty:

  • dowód zgłoszenia do zagranicznego ubezpieczenia społecznego (dokument A1 dotyczący ubezpieczenia społecznego), albo – gdy pracodawca może w dniu rozpatrywania wykazać za pomocą dokumentów sporządzonych w języku niemieckim, że załatwienie wystawienia tego dokumentu nie było możliwe przed oddelegowaniem albo wynajęciem – wniosek o wystawienie zaświadczenia A1 wraz z potwierdzeniem przez właściwą instytucję ubezpieczenia społecznego, że delegowany albo wynajmowany pracownik będzie na czas trwania oddelegowania albo wynajęcia objęty ubezpieczeniem społecznym państwa delegującego (każdorazowo w języku niemieckim albo w tłumaczeniu),
  • kopia zgłoszenia oddelegowania,
  • dokumentacja płacowa w języku niemieckim,
  • pozwolenie na pracę z państwa delegującego w wypadku, gdy oddelegowany pracownik nie posiada obywatelstwa jednego z państw członkowskich UE, albo jest obywatelem Chorwacji,
  • zapisy czasu pracy.

W przypadku transgranicznego wynajmowania zatrudniający w Austrii zobowiązani są do przechowywania tych dokumentów albo do ich udostępnienia w formie elektronicznej. Wynajmujący musi te dokumenty przekazać zatrudniającemu.
Jednakże w przypadku, gdy zatrudniający delegują do Austrii pracowników, którzy zostali im wynajęci za granicą, wtedy tacy zatrudniający muszą przechowywać dokumenty albo zapewnić do nich dostęp.

Więcej informacji na ten temat, a także informacji o tym, w jakich miejscach innych niż miejsce pracy mogą być przechowywane dokumenty, zawiera punkt „Formalności”/“Dokumenty”.