Platforma vysielaných pracovníkov

Existujú pre určité cezhraničné pracovné úlohy výnimky alebo povinnosti, ktoré sú opísané na tejto webovej stránke?

Áno, určité cezhraničné pracovné úlohy v malom rozsahu a s krátkym trvaním v rámci vysielania alebo skupinového sprostredkovania nepodliehajú rakúskym predpisom o minimálnej mzde, ohlasovacej povinnosti a mzdovej kontrole.

Tieto pracovné úlohy majú ale výnimku len vtedy, keď zostáva len pri nich a nenasledujú žiadne ďalšie práce.
K tomu patria:

  • obchodné rokovania,
  • účasť na seminároch, prednáškach, kongresoch a zasadnutiach,
  • činnosť v rámci medzinárodných vzdelávacích, doplnkových alebo výskumných programoch na univerzitách,
  • účasť na veľtrhu a podobných podujatiach,
  • účasť na kultúrnych podujatiach z oblasti hudby, tanca, divadla alebo drobného umenia a porovnateľných oblastí v rámci cezhraničného turné, primerane k celkovému turné, len v obmedzenej miere pracovného výkonu v Rakúsku,
  • určitá účasť a riadenie medzinárodných športových súťažných podujatí,
  • činnosť ako mobilný zamestnanec alebo ako člen posádky v cezhraničnej nákladnej a osobnej doprave (oblasť dopravy) výhradne v rámci tranzitu, keď bežné pracovisko nie je v Rakúsku,
  • činnosť v rámci koncernu s mesačnou odmenou v hrubom nad určitou hranicou (ktorá sa valorizuje na začiatku každého roka a v roku 2021 má hodnotu 6.937,50 eur).

Výnimku majú aj vnútropodnikové vysielania a sprostredkovanie špecifických odborníkov na dokopy najviac dva mesiace v kalendárnom roku, ktorých účelom je:

  • skúmanie a rozvoj, vzdelávanie prostredníctvom odborníkov, plánovanie projektovej práce alebo
  • výmena skúseností, poradenský systém, kontroling alebo spolupráca v oblasti skupinových oddelení s centrálnou riadiacou a plánovacou funkciou, ktorá je smerodajná pre viacero krajín.