Platforma vysielaných pracovníkov

Uplatňujú sa pri vysielaní a sprostredkovaní pracovných síl do Rakúska okrem minimálnej mzdy aj ďalšie pracovnoprávne nariadenia?

Pri vysielaní a sprostredkovaní zamestnancov do Rakúska treba dodržiavať súčasti rakúskeho pracovného práva, ak sú pre vyslaných alebo sprostredkovaných zamestnancov výhodnejšie ako príslušné predpisy v domovskej krajine.

Tematická časť „Pracovné právo“ informuje o týchto súčastiach pracovného práva a o nasledovných otázkach:

  • Aký pracovný čas treba dodržiavať?
  • Existuje nárok na dovolenku?
  • Ako sa dá chrániť pred rizikami ohrozujúcimi bezpečnosť a zdravie?