Platforma vysielaných pracovníkov

Ako sa presadzujú rakúske predpisy?

Keď sa v súvislosti s vysielaním zamestnancov alebo personálnym lízingom nedodržia predpisy alebo nesplnia nároky, sú v Rakúsku k dispozícii civilné konanie, trestné konanie a vo všetkých mechanizmoch riešenie sporov zmiernou cestou.

Čo sa stane, príp. čo všetko treba robiť, keď vysielajúca spoločnosť poruší rakúske predpisy o ochrane vysielaných zamestnancov?
V tematickej časti „Presadzovanie práva“ nájdete odpovede na tieto a nasledujúce otázky:

  • Aké sankcie a možnosti žaloby existujú?
  • Ako môžem presadiť svoje nároky?