Platforma vysielaných pracovníkov

Na stiahnutie

pdf 195 KB Tabuľka s prehľadom: Porušovanie práv, súvisiace príslušné orgány a právne dôsledky.
pdf 182 KB Prehľad nárokov, ktoré si treba uplatniť, a toho, ktoré orgány sa tým zaoberajú.