Platforma vysielaných pracovníkov

Ktorá KZ platí pre mňa?

Vaša cesta k vyhľadávanej kolektívnej zmluve

Tu môžete vyhľadávať kolektívne zmluvy a dané obsahy kolektívnych zmlúv.
V návode na vyhľadávanie je vysvetlené, ako sa z určitej činnosti dostanete cez kolektívnu zmluvu k minimálnej mzde.

Ak činnosť, ktorá sa má vykonať v rámci vysielania pracovníkov do Rakúska, patrí do oblasti stavebníctva, máte k dispozícii nasledujúcu dodatočnú možnosť vyhľadávania:

Do poľa vyhľadávania môžete zadať špecifickú stavebnú činnosť, napr. plechárske práce, montáž strešných konštrukcií, opracovanie prírodného kameňa atď. a následne sa zobrazia návrhy, ktoré rakúske kolektívne zmluvy sú priradené k tejto činnosti.

POZOR: Stručné prehľady o minimálnych mzdách ponúkajú len úvodné informácie o rámci, v ktorom je stanovená konkrétna minimálna mzda, ktorá bude vyplatená.
Konkrétne stanovenie minimálnej mzdy vyplýva len zo samotnej kolektívnej zmluvy. Výsledky daného vyhľadávania nie sú právne záväzné.