Platforma vysielaných pracovníkov

Ktorá KZ platí pre mňa?

Vaša cesta k vyhľadávanej kolektívnej zmluve

Tu môžete vyhľadávať kolektívne zmluvy a dané obsahy kolektívnych zmlúv.

V prvom kroku stanovte, ktorá rakúska kolektívna zmluva sa na vás vzťahuje.

Návody na vyhľadávanie:

POZOR:

V druhom kroku si zobrazíte jednotlivé časti obsahu tejto rakúskej kolektívnej zmluvy. Dodržiavajte pritom nasledujúce zásady:

 • Kolektívne zmluvy sú k dispozícii v plnom znení len v nemeckom jazyku.
 • Stručné prehľady najdôležitejších kolektívnych zmlúv informujú o obsahu, ako je napr. rozsah minimálnej mzdy.
 • Stručné prehľady možno zobraziť aj v jazykoch angličtina, maďarčina, poľština, čeština, slovenčina a slovinčina na webových stránkach týchto jazykov:
  • buď ako linky na všetky stručné prehľady,
  • alebo zadaním pojmu do vyhľadávacieho poľa v jazyku tejto webovej stránky.
   Používajte pritom pôvodný spôsob písania so všetkou diakritikou daného jazyka.
 • Stručné prehľady o minimálnych mzdách ponúkajú len úvodné informácie o rámci, v ktorom je stanovená konkrétna minimálna mzda, ktorá bude vyplatená.
  Konkrétne stanovenie minimálnej mzdy vyplýva len zo samotnej kolektívnej zmluvy.
 • Na webových stránkach v jazykoch angličtina, maďarčina, poľština, čeština, slovenčina a slovinčina možno prostredníctvom stručného prehľadu zobraziť kolektívnu zmluvu v plnom znení v nemeckom jazyku, a to tak, že kliknete na možnosť „Deutsch“: