Platforma vysielaných pracovníkov

Ktorým požiadavkám musí zodpovedať ubytovanie vyslaných pracovníkov?

Ak vysielajúci zamestnávateľ alebo vysielajúca zamestnávateľka poskytuje priestory na obývanie alebo prenocovanie, musia tieto priestory mať:

 • okno smerujúce priamo do exteriéru,
 • dostatočné osvetlenie,
 • objem voľného priestoru na jednu pracovnú silu minimálne 10 m3,
 • kúrenie,
 • dostatočne veľké stoly,
 • minimálne jedno miesto na sedenie s opierkou chrbta pre každú pracovnú silu,
 • minimálnu výšku 2,5 m,
 • zámky na uzamknutie miestnosti, spálne a skrine,
 • posteľ s posteľnou bielizňou – nie poschodové postele,
 • použiteľné, osobitné a prístupné spálne oddelené podľa pohlaví,
 • zariadenia na prípravu a ohrievanie, ako aj na chladenie jedál a nápojov,
 • prostriedky na prvú pomoc,
 • vhodné zariadenia na sušenie mokrého oblečenia,
 • oddelené priestory pre fajčiarov a nefajčiarov alebo zákaz fajčenia,
 • sprchy, vybavenie na umývanie a toalety.

Bližšie informácie k tejto téme nájdete na stránke