Platforma vysielaných pracovníkov

Informácie o vysielaní zamestnancov a zamestnankýň v odvetví dopravy/prepravy z EÚ, EHP a zo Švajčiarska

Zamestnanci/zamestnankyne, ktorí/-é sú nasadzovaní cezhranične na prepravu osôb alebo tovarov, sú principiálne vyslanými zamestnancami/zamestnankyňami.

Pre vysielanie zamestnancov a zamestnankýň z EHP a zo Švajčiarska na prepravu osôb a tovarov však platia špeciálne predpisy EÚ a Rakúska.

Ak k vysielaniu pracovných síl patrí cezhraničné pracovné nasadenie v odvetví dopravy, sú práva a povinnosti vyplývajúce z vyslania čiastočne upravené odlišne v špeciálnych predpisoch, ktoré sú opísané v iných bodoch ponuky.

Všetky podrobnosti k tejto téme nájdete v časti Na stiahnutie

  • Informácie o vyslaní na prepravu osôb a tovarov
    • v odvetví cestnej dopravy v zmysle smernice (EÚ) 2020/1057 prostredníctvom podniku so sídlom v členskom štáte EÚ nájdete na stránke: Cestná doprava"
  • Informácie o vyslaní na prepravu osôb a tovarov
    • na ceste mimo odvetvia cestnej dopravy v zmysle smernice (EÚ) 2020/1057 prostredníctvom podniku so sídlom v členskom štáte EÚ,
    • na ceste prostredníctvom podniku so sídlom vo Švajčiarsku, na Islande, Nórsku alebo Lichtenštajnsku a
    • na železnici alebo prostriedkom vodnej dopravy nájdete na stránke: Všeobecné informácie o doprave"