Platforma vysielaných pracovníkov

Informácie o vysielaní pracovníkov v odvetví dopravy/prepravy z EHP a zo Švajčiarska

Pracovnoprávne predpisy

Už od 1. mája 2011 platia v Rakúsku pravidlá o boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu pre všetky odvetvia, a teda aj pre odvetvie dopravy.

Podrobné informácie k téme si môžete stiahnuť.