Entsendeplattform

Dejavnost predelave lesa in umetne mase / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau-Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 4,0 %
  • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik)


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 9,41 € do 11,51 €
  • Kvalificirana dela: od 9,68 € do 13,321 €
  • Visokokvalificirana dela: 11,59 € do 13,85 €


Nadomestilo za vajence
Mizarska industrija in mizarska tehnika
Mizarska industrija Mizarska tehnika
v 1. letu vajeništva: 728,00 € 728,00 €
v 2. letu vajeništva: 881,48 € 881,48 €
v 3. letu vajeništva: 1.032,86 € 1.323,34 €
v 4. letu vajeništva: 1.160,84 € 1.660,57 €
Dejavnost predelave lesa
v 1. letu vajeništva: 692,64 €
v 2. letu vajeništva: 845,87 €
v 3. letu vajeništva: 986,10 €
v 4. letu vajeništva: 1.067,35 €
Izdelava karoserij, lakiranje karoserij in kolarji
v 1. letu vajeništva: 660,00 €
v 2. letu vajeništva: 830,00 €
v 3. letu vajeništva: 1.020,00 €
v 4. letu vajeništva: 1.130,00 €
Dejavnost predelovanja umetne mase in tehnika umetne mase
Dejavnost predelovanja umetne mase Tehnika umetne mase
v 1. letu vajeništva: 724,00 € 724,00 €
v 2. letu vajeništva: 983,00 € 983,00 €
v 3. letu vajeništva: 1.167,00 € 1.275,00 €
v 4. letu vajeništva: 1.264,00 € 1.610,00 €
Proizvajalci glasbenih instrumentov
v 1. letu vajeništva: 660,00 €
v 2. letu vajeništva: 820,00 €
v 3. letu vajeništva: 1.010,00 €
v 4. letu vajeništva: 1.130,00 €


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe delavca:
  • Delojemalci/delodajalci: 1 teden do konca delovnega tedna do 9 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v pisni ali ustni obliki
v 3 mesecih
, sicer jih
ni več mogoče uveljaviti!
Neuspešno predloženih zahtevkov ni več mogoče uveljavljati, če v 18 mesecih od prvega uveljavljanja ni začet sodni postopek.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Varstvo pred odpovedjo v skladu s 15. členom avstrijskega zakona o materinskem varstvu (MSchG) velja za zvezno določeno trajanje zahtevkov za dodatek za nego otroka, vendar največ do 30. meseca.
  • Posebni prejemek: regres in božičnica