Entsendeplattform

Fa- és műanyagmegmunkáló ipar / Kurzübersicht

Kollektív szerződés – rövid áttekintés

editorial note Forrás: Építő- és Faipari Szakszervezet


Fizikai/szellemi dolgozók
Fizikai dolgozók


Érvényességi terület
Ausztria


Érvényesség kezdete
2022. május 1.


A legutóbbi tárgyalások eredményei
  • A minimálbérek megemelése 4,0%-kal
  • Mostani bérek: A túlfizetés fenntartása (párhuzamos eltolás)


Minimálbér/bérminimum
  • Egyszerű tevékenységek: 9,41 € – 11,51 €
  • Szakképesítést igénylő tevékenységek: 9,68 € – 13,32 €
  • Kimagasló szakképesítést igénylő tevékenységek: 11,59 € – 13,85 €


Szakmunkástanulói ellentételezés
Asztalosipar és asztalostechnika
Asztalosipar Asztalostechnika
az 1. tanévben: 728,00 € 728,00 €
a 2. tanévben: 881,48 € 881,48 €
a 3. tanévben: 1 032,86 € 1 323,34 €
a 4. tanévben: 1 160,84 € 1 660,57 €
Faalakító ipar
az 1. tanévben: 692,64 €
a 2. tanévben: 845,87 €
a 3. tanévben: 986,10 €
a 4. tanévben: 1 067,35 €
Karosszéria-gyártástechnika, karosszériafényezők és bognárok
az 1. tanévben: 660,00 €
a 2. tanévben: 830,00 €
a 3. tanévben: 1 020,00 €
a 4. tanévben: 1 130,00 €
Műanyagmegmunkáló ipar és műanyagtechnika
Műanyagmegmunkáló ipar Műanyagtechnika
az 1. tanévben: 724,00 € 724,00 €
a 2. tanévben: 983,00 € 983,00 €
a 3. tanévben: 1 167,00 € 1 275,00 €
a 4. tanévben: 1 264,00 € 1 610,00 €
Hangszergyártók
az 1. tanévben: 660,00 €
a 2. tanévben: 820,00 €
a 3. tanévben: 1 010,00 €
a 4. tanévben: 1 130,00 €


Munkaidő
A
rendes heti munkaidő 40 óra
.
Túlórapótlék
: általában 50%, bizonyos időszakokban 100%.


Felmondási határidők
A felmondási határidők a munkavállaló munkaviszonyának hosszához igazodnak:
  • Munkavállaló/munkaadó: 1 hét és 9 hét között a munkahét végétől számítva


Figyelem: Igények elévülése
Vegye figyelembe, hogy a szolgálati viszony végén a munkaadóval szembeni, a szerződéses bérre vonatkozó igényeit
3 hónapon belül
szóban vagy írásban érvényesítenie kell, ellenkező esetben igényei
elévülnek!
A sikertelenül érvényesített igények elévülnek, ha azokat az első érvényesítéstől számított 18 hónapon belül bírósági úton nem érvényesíti.


További szociálpolitikai eredmények
  • Az anyák védelméről szóló törvény (MSchG) 15. §-ában előírt elbocsátás elleni védelem -időtartama meghosszabbodik arra az időtartamra, ameddig a szövetségi törvények útján szabályozott, gyermekgondozási segélyre való jogosultság fennáll, de legfeljebb a 30. hónapig.
  • Különjuttatás: üdülési támogatás és karácsonyi jutalom