Entsendeplattform

Branża obróbki drewna i tworzyw sztucznych / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 4,0 %
  • Istniejące płace: Utrzymanie nadpłaty (przesunięcie równoległe)


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 9,41 € do 11,51 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 9,68 € do 13,32 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 11,59 € do 13,85 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Rzemiosło stolarskie i technika stolarska
Rzemiosło stolarskie Technika stolarska
w 1. roku nauki: 728,00 € 728,00 €
w 2. roku nauki: 881,48 € 881,48 €
w 3. roku nauki: 1032,86 € 1323,34 €
w 4. roku nauki: 1160,84 € 1660,57 €
Działalność związana z kształtowaniem drewna:
w 1. roku nauki: 692,64 €
w 2. roku nauki: 845,87 €
w 3. roku nauki: 986,10 €
w 4. roku nauki: 1067,35 €
Technika wytwarzania karoserii, lakiernicy karoserii i kołodzieje
w 1. roku nauki: 660,00 €
w 2. roku nauki: 830,00 €
w 3. roku nauki: 1020,00 €
w 4. roku nauki: 1130,00 €
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i technika tworzyw sztucznych
Przetwórstwo tworzyw sztucznych Technika tworzyw sztucznych
w 1. roku nauki: 724,00 € 724,00 €
w 2. roku nauki: 983,00 € 983,00 €
w 3. roku nauki: 1167,00 € 1275,00 €
w 4. roku nauki: 1264,00 € 1610,00 €
Wytwórcy instrumentów muzycznych
w 1. roku nauki: 660,00 €
w 2. roku nauki: 820,00 €
w 3. roku nauki: 1010,00 €
w 4. roku nauki: 1130,00 €


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • Przez pracownika/pracodawcę: Od 1 tygodnia z końcem tygodnia pracy aż do 9 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że po zakończeniu stosunku zatrudnienia wszelkich roszczeń o wynagrodzenie umowne należy dochodzić od pracodawcy w formie ustnej lub pisemnej
w przeciągu 3 miesięcy
, gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają!
Bezskutecznie dochodzone roszczenia przepadają, gdy w przeciągu 18 miesięcy od pierwszego wysunięcia roszczeń nie zostanie wytoczony proces przed sądem.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Ochrona przed wypowiedzeniem na podstawie § 15 MSchG (austr. ustawa o ochronie macierzyństwa) obowiązuje w okresie uregulowanego w przepisach federalnych prawa do zasiłku wychowawczego, jednakże nie dłużej niż do 30. miesięca.
  • Wypłata specjalna: dodatek urlopowy i gratyfikacja bożonarodzeniowa