Entsendeplattform

Spracovanie dreva a plastu / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2022


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 4,0 %
  • Skutočná výška platov: Zachovanie preplatku (paralelný posun)


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 9,41 € do 11,51 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 9,68 € do 13,32 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 11,59 € do 13,85 €


Odmeny učňov
Stolársky priemysel a stolárska technika
Stolársky priemysel Stolárska technika
v prvom ročníku: 728,00 € 728,00 €
v druhom ročníku: 881,48 € 881,48 €
v treťom ročníku: 1 032,86 € 1 323,34 €
v 4. ročníku: 1 160,84 € 1 660,57 €
Drevospracujúci priemysel
v prvom ročníku: 692,64 €
v druhom ročníku: 845,87 €
v treťom ročníku: 986,10 €
v 4. ročníku: 1 067,35 €
Technika konštrukcie karosérií, lakovač karosérií a kolár
v prvom ročníku: 660,00 €
v druhom ročníku: 830,00 €
v treťom ročníku: 1 020,00 €
v 4. ročníku: 1 130,00 €
Spracovanie plastu a plastová technika
Spracovanie plastu Plastová technika
v prvom ročníku: 724,00 € 724,00 €
v druhom ročníku: 983,00 € 983,00 €
v treťom ročníku: 1 167,00 € 1 275,00 €
v 4. ročníku: 1 264,00 € 1 610,00 €
Výrobca hudobných nástrojov
v prvom ročníku: 660,00 €
v druhom ročníku: 820,00 €
v treťom ročníku: 1 010,00 €
v 4. ročníku: 1 130,00 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnávateľ: od 1 týždňa na konci pracovného týždňa až do 9 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že po ukončení pracovného pomeru musia byť pohľadávky na zmluvnú mzdu voči zamestnávateľovi ústne alebo písomne uplatnené
do 3 mesiacov
, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú!
Neúspešne uplatnené pohľadávky prepadajú, ak neboli súdne vyžiadané do 18 mesiacov od prvého uplatnenia.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Ochrana pred prepúšťaním § 15 Zákona o ochrane matky sa predlžuje na trvanie nároku na rodičovský príspevok stanoveného zákonom spolkovej republiky, najdlhšie však do 30. mesiaca.
  • Špeciálny príplatok: Dovolenkový a vianočný bonus