Entsendeplattform

Zpracování dřeva a plastů Stručný / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2022


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd o 4,0 %
  • Stávající mzdy: zachování přeplatku (paralelní posun)


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 9,41 € do 11,51 €
  • Kvalifikované činnosti: od 9,68 € do 13,32 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: 11,59 € až 13,85 €


Odměna učňů
Truhlářská živnost a technika
Truhlářská živnost Truhlářská technika
v 1. roce učení: 728,00 € 728,00 €
ve 2. roce učení: 881,48 € 881,48 €
ve 3. roce učení: 1 032,86 € 1 323,34 €
ve 4. roce učení: 1 160,84 € 1 660,57 €
Dřevozpracující živnost:
v 1. roce učení: 692,64 €
ve 2. roce učení: 845,87 €
ve 3. roce učení: 986,10 €
ve 4. roce učení: 1 067,35 €
Karosáři, autolakýrníci a koláři
v 1. roce učení: 660,00 €
ve 2. roce učení: 830,00 €
ve 3. roce učení: 1 020,00€
ve 4. roce učení: 1 130,00 €
Zpracování plastů a technika zpracování plastů
Zpracování plastů Technika zpracování plastů
v 1. roce učení: 724,00 € 724,00 €
ve 2. roce učení: 983,00 € 983,00 €
ve 3. roce učení: 1 167,00 € 1 275,00 €
ve 4. roce učení: 1 264,00 € 1 610,00 €
Výrobci hudebních nástrojů
v 1. roce učení: 660,00 €
ve 2. roce učení: 820,00 €
ve 3. roce učení: 1 010,00 €
ve 4. roce učení: 1 130,00 €


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec/zaměstnavatel: 1 týden ke konci pracovního týdne do 9 týdnů


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že po ukončení pracovního poměru nároky na smluvní mzdu vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny ústně nebo písemně
do tří měsíců
, protože jinak
zanikají
! Neúspěšně uplatněné nároky zanikají, pokud nejsou do 18 měsíců od prvního vznesení uplatněny soudně.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Ochrana před výpovědí podle § 15 zákona o ochraně matek se prodlužuje na dobu trvání nároku na přídavek na péči o dítě upraveného spolkovým zákonem, nejdéle však do 30. měsíce.
  • Zvláštní platba: příspěvek na dovolenou a vánoční odměna.