Entsendeplattform

Branża obróbki drewna i tworzyw sztucznych / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2021


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 1,8–2,1 %
  • Istniejące płace: Utrzymanie nadpłaty (przesunięcie równoległe)


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 9,05 € do 11,07 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 9,31 € do 12,81 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 11,14 € do 13,32 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Rzemiosło stolarskie i technika stolarska
Rzemiosło stolarskie Technika stolarska
w 1. roku nauki: 700,00 € 700,00 €
w 2. roku nauki: 847,58 € 847,58 €
w 3. roku nauki: 993,13 € 1272,44 €
w 4. roku nauki: 1116,19 € 1596,70 €
Działalność związana z kształtowaniem drewna:
w 1. roku nauki: 666,00 €
w 2. roku nauki: 813,34 €
w 3. roku nauki: 948,17 €
w 4. roku nauki: 1026,30 €
Technika wytwarzania karoserii, lakiernicy karoserii i kołodzieje
w 1. roku nauki: 631,16 €
w 2. roku nauki: 797,09 €
w 3. roku nauki: 973,21 €
w 4. roku nauki: 1086,21 €
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i technika tworzyw sztucznych
Przetwórstwo tworzyw sztucznych Technika tworzyw sztucznych
w 1. roku nauki: 695,70 € 695,70 €
w 2. roku nauki: 944,91 € 944,91 €
w 3. roku nauki: 1121,43 € 1225,26 €
w 4. roku nauki: 1214,88 € 1547,16 €
Wytwórcy instrumentów muzycznych
w 1. roku nauki: 627,51 €
w 2. roku nauki: 781,81 €
w 3. roku nauki: 966,98 €
w 4. roku nauki: 1080,14 €


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • Przez pracownika/pracodawcę: Od 1 tygodnia z końcem tygodnia pracy aż do 9 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że po zakończeniu stosunku zatrudnienia wszelkich roszczeń o wynagrodzenie umowne należy dochodzić od pracodawcy w formie ustnej lub pisemnej w przeciągu 3 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają! Bezskutecznie dochodzone roszczenia przepadają, gdy w przeciągu 18 miesięcy od pierwszego wysunięcia roszczeń nie zostanie wytoczony proces przed sądem.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Ochrona przed wypowiedzeniem na podstawie § 15 MSchG (austr. ustawa o ochronie macierzyństwa) obowiązuje w okresie uregulowanego w przepisach federalnych prawa do zasiłku wychowawczego, jednakże nie dłużej niż do 30. miesięca.
  • Wypłata specjalna: dodatek urlopowy i gratyfikacja bożonarodzeniowa