Entsendeplattform

Branża obróbki drewna i tworzyw sztucznych / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2019


Rezultaty ostatnich negocjacji
Stolarze:
 • Podwyżka płac określonych w zbiorowym układzie pracy oraz wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 2,56%
Działalność związana z kształtowaniem drewna:
 • Podwyżka płac określonych w zbiorowym układzie pracy oraz wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 2,56%
Wykonawcy karoserii:
 • Podwyżka płac określonych w zbiorowym układzie pracy oraz wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 2,36%
Przetwórcy tworzyw sztucznych:
 • Podwyżka płac określonych w zbiorowym układzie pracy oraz wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 2,56%
Wytwórcy instrumentów muzycznych:
 • Podwyżka płac określonych w zbiorowym układzie pracy oraz wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 2,26%


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: od 8,67 € do 10,61 €
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od 8,92 € do 12,28 €
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 10,68 € do 12,77 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Rzemiosło stolarskie i technika stolarska
Rzemiosło stolarskie Technika stolarska
w 1. roku nauki: 651,26 € 651,26 €
w 2. roku nauki: 812,28 € 812,28 €
w 3. roku nauki: 951,76 € 1219,44 €
w 4. roku nauki: 1069,70 € 1530,20 €
Działalność związana z kształtowaniem drewna:
w 1. roku nauki: 619,46 €
w 2. roku nauki: 779,46 €
w 3. roku nauki: 908,68 €
w 4. roku nauki: 983,55 €
Technika wytwarzania karoserii, lakiernicy karoserii i kołodzieje
w 1. roku nauki: 610,00 €
w 2. roku nauki: 770,00 €
w 3. roku nauki: 940,00 €
w 4. roku nauki: 1050,00 €
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i technika tworzyw sztucznych
Przetwórstwo tworzyw sztucznych Technika tworzyw sztucznych
w 1. roku nauki: 670,00 € 670,00 €
w 2. roku nauki: 910,00 € 910,00 €
w 3. roku nauki: 1080,00 € 1180,00 €
w 4. roku nauki: 1170,00 € 1490,00 €
Wytwórcy instrumentów muzycznych
w 1. roku nauki: 610,00 €
w 2. roku nauki: 760,00 €
w 3. roku nauki: 940,00 €
w 4. roku nauki: 1050,00 €


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
 • Przez pracownika/pracodawcę: Od 1 tygodnia z końcem tygodnia pracy aż do 9 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że po zakończeniu stosunku zatrudnienia wszelkich roszczeń o wynagrodzenie umowne należy dochodzić od pracodawcy w formie ustnej lub pisemnej w przeciągu 3 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają! Bezskutecznie dochodzone roszczenia przepadają, gdy w przeciągu 18 miesięcy od pierwszego wysunięcia roszczeń nie zostanie wytoczony proces przed sądem.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Ochrona przed wypowiedzeniem na podstawie § 15 MSchG (austr. ustawa o ochronie macierzyństwa) obowiązuje w okresie uregulowanego w przepisach federalnych prawa do zasiłku wychowawczego, jednakże nie dłużej niż do 30. miesięca.
 • Wypłata specjalna: dodatek urlopowy i gratyfikacja bożonarodzeniowa

Weiterempfehlen