Entsendeplattform

Szövetségi erdészetek DV 1997 / Kurzübersicht

Kollektív szerződés – rövid áttekintés

editorial note Forrás: Közszolgálati Szakszervezet


Fizikai/szellemi dolgozók
Szellemi dolgozók


Érvényességi terület
Ausztria


Érvényesség kezdete
2024. január 1.


A legutóbbi tárgyalások eredményei
  • A fizetések megemelése 9%-kal
  • A pótlékok megemelése 9%-kal


Minimálbér/bérminimum
  • Szakképesítést igénylő tevékenységek: 2 841,88 € – 4 119,67 €
  • Szakképesítést igénylő tevékenységek: 4 201,29 € – 8 082,78 €


Szakmunkástanulói ellentételezés
az 1. tanévben: 1 131,22 €
a 2. tanévben: 1 432,28 €
a 3. tanévben: 1 959,44 €


Pótlékok
Irodavezetői vagy vezető/vezetőhelyettesi pótlékok


Munkaidő
A
rendes heti munkaidő
40 óra. Bizonyos csoportok esetében az a szövetségi erdők szolgálati rendjének 14. §-ához igazodik (a szükséges munkaidő a szolgálat természetéből fakad)
Túlórák: 50%-os pótlék; éjszaka 100%-os pótlék; vasárnapi és ünnepnapi javadalmazás: a 8. óráig 100%-os pótlék, a 9. órától 200%-os pótlék


Felmondási határidők
Alapvetően a mindenkori naptári negyedév lejártával
1. és 2. szolgálati év: 6 hét
2 teljes szolgálati év után: 2 hónap
5 teljes szolgálati év után: 3 hónap
15 teljes szolgálati év után: 4 hónap
25 teljes szolgálati év után: 5 hónap


Figyelem: Igények elévülése
A szolgálati szerződés tartalmazhat olyan záradékokat, amelyek úgy rendelkeznek, hogy az igényei
elévülhetnek
, ha azokat nem érvényesíti egy adott határidőn belül a munkaadóval szemben!


További szociálpolitikai eredmények
  • Rendkívüli szabadság