Entsendeplattform

Služební řád spolkových lesů z roku 1997 / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz veřejné služby


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Technicko-hospodářští pracovníci


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 1. 2024


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení platů o 9 %
  • Zvýšení příplatků o 9 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Kvalifikované činnosti: od 2 841,88 € do 4 119,67 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: od 4 201,29 € do 8 082,78 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: 1 131,22 €
ve 2. roce učení: 1 432,28 €
ve 3. roce učení: 1 959,44 €


Příplatky
Příplatky pro vedoucí kanceláře nebo zástupce vedoucích


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba
činí 40 hodin. U určitých skupin se řídí podle § 14 služebního řádu spolkových lesů (požadovaná pracovní doba vyplývá z povahy pracovního poměru).
Práce přesčas: 50% přirážka; v noci 100% přirážka; odměna za práci v neděli a o svátcích: do 8. hodiny 100% přirážka, od 9. hodiny 200% přirážka


Výpovědní lhůty
V zásadě s uplynutím každého kalendářního čtvrtletí
1. a 2. rok: 6 týdnů
po dokončení 2. roku 2 měsíce
po dokončení 5. roku 3 měsíců
po dokončení 15. roku 4 měsíců
po dokončení 25. roku 5 měsíců


Upozornění: zánik nároků
Vaše pracovní smlouva může obsahovat doložky, které upravují, že Vaše nároky
zanikají
, pokud je u zaměstnavatele neuplatníte v určité lhůtě!


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní dovolená