Entsendeplattform

Proizvodnja sladkorja / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier


Delavci/zaposleni
Zaposleni


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1.3.2023


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje minimalnih osnovnih plač za 9,04 %


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 1 983,13 € do 2 638,33 €
 • Kvalificirana dela: od 2 569,67 € do 4 383,43 €
 • Visokokvalificirana dela: od 3 572,05 € do 7 677,52 €


Nadomestilo za vajence
Tabela I
v 1. letu vajeništva: 1 000,00 €
v 2. letu vajeništva: 1 207,97 €
v 3. letu vajeništva: 1 744,85 €
v 4. letu vajeništva: 2 013,28 €
Tabela II velja za vajence, ki so začeli vajeništvo po 1. novembru 1990 po dopolnjenem 18. letu starosti ali po opravljenem zaključnem poklicnem izpitu.


Nadomestila/dodatki
 • Dodatek po kolektivni pogodbi v prvem letu delovne dobe 31,11 €, po 1. letu delovne dobe 133,39 € na mesec
 • Dodatek III po 1. letu delovne dobe v znesku 150,57 € na mesec
 • Dodatki za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in za nevarnost, če jih delavci prejemajo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 200 %, pri faktorju osnovne plače 1/142,5.


Odpovedni roki
Veljajo odpovedni roki iz 20. člena avstrijskega zakona o zaposlenih (AngG)
Za delodajalce:

pred dopolnjenim 2. letom delovne dobe 6 tednov
po dopolnjenem 2. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 3 mesece
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 4 mesece
po dopolnjenem 25. letu delovne dobe 5 mesecev

Za delojemalce:
1 mesec,
opomba
: upoštevati je treba dogovor iz pogodbe o zaposlitvi.


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Obračun nadomestil za potne stroške je treba načeloma na podlagi predložitve pisnih faktur izvesti za vsak pretekli koledarski mesec do konca naslednjega koledarskega meseca.
Zahtevkov ni mogoče uveljavljati, če takšne fakture niso predložene v naslednjih 3 koledarskih mesecih, v primeru nezmožnosti predložitve brez lastne krivde pa v 2 koledarskih mesecih, potem ko je takšna nezmožnost odpravljena.
Nadomestila za nadurno delo je treba predložiti v 4 mesecih po dnevu zadevnega dela.


Druge prednosti na področju socialne politike
 • Priznavanje obdobja mirovanja za napredovanje v obsegu 10 mesecev na otroka
 • 6-mesečna obveznost zaposlitve vajencev po zaključku vajeništva
 • Posebni prejemek božičnice in regresa
 • Nadomestilo za kampanjo
 • Jubilejni denarni prispevek (jubilejna nagrada)
 • Dejanska uporaba dveletnih povečanj