Entsendeplattform

Cukrovarnictví / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz pro soukromé zaměstnance, tiskařský průmysl, žurnalismus, papírenský průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Technicko-hospodářští pracovníci


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1.3.2023


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálního základního platu o 9,04 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 1 983,13 € do 2 638,33 €
  • Kvalifikované činnosti: od 2 569,67 € do 4 383,43 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: od 3 572,05 € do 7 677,52 €


Odměna učňů
Tabulka I
v 1. roce učení: 1 000,00 €
ve 2. roce učení: 1 207,97 €
ve 3. roce učení: 1 744,85 €
ve 4. roce učení: 2 013,28 €
Tabulka II platí pro učně, jehož učební poměr začíná po 1. listopadu 1990 po završení 18. roku života nebo po složené maturitě.


Příplatky/přirážky
Příplatek podle kolektivní smlouvy v prvním roce 31,11 €, po 1. roce 133,39 € měsíčně
příplatek III po 1. roce ve výši 150,57 € měsíčně
Příplatek za práci ve znečištěném prostředí, rizika a práci ve ztíženém pracovním prostředí, pokud jej pracovníci dostávají


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 200 % u dělitele základního platu 1/142,5.


Výpovědní lhůty
Platí výpovědní lhůty podle § 20 zákona o zaměstnancích
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
před dokončeným 2. rokem 6 týdnů
po dokončeném 2. roce 2 měsíce
po dokončeném 5. roku 3 měsíců
po dokončeném 15. roku 4 měsíců
po dokončeném 25. roku 5 měsíců
Pro pracovníky z dělnických profesí:
1 měsíc,
pozor
: dodržujte ujednání v pracovní smlouvě.


Upozornění: zánik nároků
Zúčtování odškodnění za cestovní výdaje za každý uplynulý kalendářní měsíc musí být v účetnictví provedeno zásadně do konce dalšího kalendářního měsíce.
Nároky zanikají, když toto zúčtování není provedeno do tří dalších kalendářních měsíců, v případě nezaviněné překážky pro zúčtování do dvou kalendářních měsíců po jejím odstranění.
Odměny za práci přesčas musí být uplatněny do čtyř měsíců po dni příslušného pracovního výkonu.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zápočet karenční doby na služební postup v rozsahu deseti měsíců na dítě
  • Šestiměsíční povinnost zaměstnání učně po dokončení učebního poměru
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna za kampaň
  • Příplatek při životním výročí (příspěvek při životním výročí zaměstnance)
  • Skutečná účinnost růstu platu každé dva roky