Entsendeplattform

Cukrovarnícky priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia zmluvných zamestnancov, tlače a žurnalistiky


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01.03.2023


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie minimálnych základných miezd o 9,04 %


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 1 983,13 € do 2 638,33 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 569,67 € do 4 383,43 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 3 572,05 € do 7 677,52 €


Odmeny učňov
Tabuľka I
v prvom ročníku: 1 000,00 €
v druhom ročníku: 1 207,97 €
v treťom ročníku: 1 744,85 €
v štvrtom ročníku: 2 013,28 €
Tabuľka II platí pre učňov, ktorých učňovský pomer začal po 1. novembri 1990 po dosiahnutí 18 roku alebo po zloženej záverečnej skúške.


Prídavky/Príplatky
 • Prídavok KZ v prvom služobnom roku 31,11 €, po 1. služobnom roku 133,39 € mesačne
 • Prídavok III po 1. služobnom roku vo výške 150,57 € mesačne
 • Prídavky SEG, ak ich pracovníci dostávajú


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 200 % pri deliteli základného platu 1/142,5.


Výpovedná lehota
Platí výpovedná lehota § 20 zákona o zamestnancoch
Pre zamestnávateľa:
pred ukončením 2. služobného roka 6 týždňov
po ukončení 2. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 5. služobného roka 3 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 4 mesiace
po ukončení 25. služobného roka 5 mesiacov
Pre zamestnanca:
1 mesiac,
pozor
: Dodržujte dohodu v pracovnej zmluve.


Pozor: Zánik pohľadávok
Náhrady cestovných výdavkov treba vyúčtovať spravidla za každý uplynulý kalendárny mesiac do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca prostredníctvom písomného predloženia účtov.
Nároky zaniknú, keď sa účty nepredložia do 3 ďalších kalendárnych mesiacov, v prípade prekážky predloženia účtov bez vlastnej viny do 2 kalendárnych mesiacov po zániku prekážky.
Odmeny za nadčasy musia byť podané do 4 mesiacov odo dňa daného pracovného výkonu.


Ostatné sociálnopolitické výhody
 • Započítanie rodičovskej dovolenky na zvýšenie platu v rozsahu 10 mesiacov na dieťa
 • 6-mesačná ochranná lehota pre učňov po ukončení učňovskej prípravy
 • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
 • Bonus za kampaň
 • Výročný bonus (odmena k pracovnému výročiu)
 • Skutočná efektívnosť zvyšovania platu