Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko (okrem Korutánska)


Začiatok platnosti
01. 05. 2024


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 11,39 € do 14,99 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 12,06 € do 16,74 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 14,03 € do 17,62 €


Odmeny učňov
Hrnčiar, pokladač dosiek, pokladač dlaždíc
v 1. ročníku: 5,10 €
v 2. ročníku: 6,60 €
v 3. ročníku: 8,10 €
v 4. ročníku: 9,80 €
Keramikár
v 1. ročníku: 4,00 €
v 2. ročníku: 5,20 €
v 3. ročníku: 6,10 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec: od 1 týždňa až do 4 týždňov
  • Zamestnávateľ: od 1 týždňa až do 4 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené
do 6 mesiacov
, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú!
Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa musia byť pohľadávky
uplatnené do 8 týždňov
!
Po ukončení pracovného pomeru treba všetky pohľadávky vychádzajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi podať a uplatniť
do 6 mesiacov
!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.:
  • Preplatenie diét za služobné cesty
  • Špeciálne príplatky vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Pozor: Platí Zákon o odmeňovaní stavebných robotníkov a o ich odmeňovaní počas dovolenky (BUAG) (okrem keramikárov)