Entsendeplattform

Aenderung Historie

Kollektív szerződés – rövid áttekintés

editorial note Forrás: Építő- és Faipari Szakszervezet


Fizikai/szellemi dolgozók
Fizikai dolgozók


Érvényességi terület
Ausztria (kivéve Karintiát)


Érvényesség kezdete
2024. május 1.


Minimálbér/bérminimum
  • Egyszerű tevékenységek: 11,39 € – 14,99 €
  • Szakképesítést igénylő tevékenységek: 12,06 € – 16,74 €
  • Kimagasló szakképesítést igénylő tevékenységek: 14,03 € – 17,62 €


Szakmunkástanulói ellentételezés
Fazekasok, hidegburkolók
az 1. tanévben: 5,10 €
a 2. tanévben: 6,60 €
a 3. tanévben: 8,10 €
a 4. tanévben: 9,80 €
Keramikusok
az 1. tanévben: 4,00 €
a 2. tanévben: 5,20 €
a 3. tanévben: 6,10 €


Munkaidő
A
rendes heti munkaidő 39 óra
.
Túlórapótlék:
általában 50%, bizonyos időszakokban 100%.


Felmondási határidők
A felmondási határidők a munkavállaló munkaviszonyának hosszához igazodnak:
  • Munkavállaló: min. 1 hét, legfeljebb 4 hét
  • Munkaadó: min. 1 hét, legfeljebb 4 hét


Figyelem: Igények elévülése
Vegye figyelembe, hogy a munkaadóval szembeni, munkaviszonyból származó valamennyi igényét alapvetően
6 hónapon belül
érvényesítenie kell, ellenkező esetben igényei
elévülnek!
A munkaadó általi elutasítás esetén az igények érvényesítése miatti keresetet
8 héten belül be kell nyújtani
!
A munkaviszony megszűnése után a munkaadóval szembeni, a munkaviszonyból származó valamennyi igényét alapvetően
6 hónapon belül
érvényesítenie, illetve és bírósági úton érvényesítenie kell!


További szociálpolitikai eredmények
Például:
  • Napidíj fizetése szolgálati utak esetén
  • Karácsonyi jutalom és üdülési támogatás
  • Figyelem: Az építőipari dolgozók szabadságolásáról és végkielégítéséről szóló törvény (BUAG) alkalmazandó (kivéve a keramikusokat)