Entsendeplattform

Aenderung Historie

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija (razen Koroška)


Začetek veljavnosti
1. 5. 2024


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 11,39 € do 14,99 €
  • Kvalificirana dela: od 12,06 € do 16,74 €
  • Visokokvalificirana dela: od 14,03 € do 17,62 €


Nadomestilo za vajence
Lončarji, polagalci ploščic
v 1. letu vajeništva: 5,10 €
v 2. letu vajeništva: 6,60 €
v 3. letu vajeništva: 8,10 €
v 4. letu vajeništva: 9,80 €
Keramičarji
v 1. letu vajeništva: 4,00 €
v 2. letu vajeništva: 5,20 €
v 3. letu vajeništva: 6,10 €


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od 1 tedna do 4 tednov
  • Delodajalci: od 1 tedna do 4 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v
v roku 6 mesecev
, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati
! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba
sodno uveljavljati v roku 8 tednov
!
Po zaključku delovnega razmerja je treba vse zahtevke iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predložiti
v roku 6 mesecev
in jih sodno uveljavljati!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.:
  • Plačilo dnevnice za službena potovanja
  • Izredno plačilo božičnice in regresa
  • Opomba: uporablja se avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG) (razen keramičarjev)